Întrebări frecvente

Statutul Elevului este un document oficial, aprobat prin ordin de ministru, care reglementează drepturile și îndatoririle tuturor elevilor din România. Noi, elevii, trebuie să cunoaștem prevederile din Statut, astfel încât asupra noastră să nu se poată săvârși abuzuri, iar dacă totuși acestea se întâmplă să știm cum trebuie să acționăm.

Category: Statutul Elevului

Este disponibil la linkul acesta: https://www.asociatiaelevilor.ro/statutul-elevului. Îți recomandăm să cauți și prevederile din statut atunci când citești această secțiune, pentru a nu exista dubii și a corela informațiile.

*recomandare: folosește CTRL+F ca să găsești mai ușor ceea ce cauți*

Category: Statutul Elevului

Dacă ești elev in județul Constanța, spune-ne nouă problema ta sau a colegilor tăi (asociatiaelevilor.ro/sesizari). De asemenea, poți lua legătura și cu reprezentanții Consiliului Școlar al Elevilor din școala ta. Dacă ne anunți ce problemă ai întâmpinat, te vom consilia și vom face tot ce este posibil pentru rezolvarea acesteia. Chiar dacă nu ești din județul Constanța, ne poți spune problema ta, iar noi te vom consilia și te vom pune în legătură cu reprezentanții elevilor din județul tău. 😀

Category: Statutul Elevului

Tinuta vestimentara sau lipsa elementelor de identificare nu poate reprezenta un motiv pentru refuzarea accesului tău în școală. De asemenea, nici nu poți fi trecut absent, dat afară de la oră sau sancționat disciplinar. Dar, trebuie să știi este că la școală îmbrăcămintea ta trebuie să fie una decentă.

Category: Statutul Elevului

Nu, ca regulă generală. Dar, ca excepție, cu acordul profesorului poți folosi telefonul în procesul educativ (ex.: calculatorul, folosirea dicționarului, căutarea unei informații etc.) sau dacă ai o urgență. Bineînțeles că dacă primești un mesaj sau stai pe Facebook nu e o urgență. 😀 Pe de altă parte, în timpul testelor și examenelor utilizarea telefonului este complet interzisă, fiind considerată o tentativă de fraudă.

Category: Statutul Elevului

Nu, categoric! Elevii nu pot fi deposedați de bunurile personale, care nu atentează la siguranța personală sau a celorlalți. Profesorul nu are voie să îți ia telefonul și nici să îți ceară să îl lași pe catedră 🙂 E bunul tău și îl folosești cum vrei. Dar, atenție, nu în timpul orei. 😀

Category: Statutul Elevului

Da. În maxim 5 zile de la comunicarea notei îi poți cere profesorului să îți argumenteze de ce ai primit această notă. Dacă crezi că ești nedreptățit, tu, respectiv părinții/tutorii tăi (dacă ai sub 14 ani), poți cere în scris conducerii școlii să îți reevalueze lucrarea. Atenție mare, notele primite la probele orale sau practice nu pot fi contestate.

Category: Statutul Elevului

În primul rând, trebuie să știi că aceasta se acordă elevilor care suferă de o boală gravă, nu pot fi școlarizați în localitatea de domiciliu, sunt orfani de ambii părinți, nu realizează un venit mediu lunar, pe membru de familie, mai mare cu 50% din salariul minim net pe economie. De asemenea, trebuie să ai și media 10 la purtare. Trebuie să aduci niște documente doveditoare pentru a justifica faptul că te încadrezi acestor criterii. Intră aici, la articolul 13, pentru detalii exacte: http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/136325

Category: Statutul Elevului

Pentru a beneficia de această bursă, trebuie să știi că ea se acordă în următorul caz: venitul lunar mediu al familiei din care faci parte trebuie să fie cel mult egal cu 1250 RON, trebuie să ai media generală peste 7 și nota 10 la purtare. De asemenea, trebuie ca în momentul când te înscri pentru bursă să aduci niște documente doveditoare. Detalii la articolul 9: http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/136325

Category: Statutul Elevului

Ai media peste 8,50 și 10 la purtare? Ești eligibil. Ai participat la olimpiade județene și ai luat premii? Ești eligibil. Școala îți va acorda din proprie inițiativă această bursă. Nu mai trebuie să le aduci niciun alt fel de document. Totuși, mai multe detalii ai la articolul 8 de aici: http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/136325

Category: Statutul Elevului

Dacă ai participat la olimpiadele de nivel național și ai luat premii, sau ai ajuns la nivel internațional, înseamnă că ești performant, deci eligibil.  Aruncă un ochi la articolul 6 de aici: http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/136325

Category: Statutul Elevului

Da. La finalul fiecărui semestru vei completa o fișă anonimă pentru fiecare profesor care îți predă la clasă, unde poți scrie ce crezi că trebuie să facă acesta pentru a îmbunătăți ora și modul de predare.

Category: Statutul Elevului

În anumite condiții, da. Este un mijloc democratic de a arăta că beneficarii actului de educație doresc o schimbare, la nivel de școală, județ sau, de ce nu, la nivel național. Poți protesta atât timp cât orele de curs nu sunt perturbate, iar protestul este unul organizat în conformitate cu prevederile legale. În afara școlii, îți poți exercita în mod liber dreptul la protest. Bineînțeles, tot cu respectarea prevederilor legale 😀 (dacă vrei să le consulți: http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/1532)

Category: Statutul Elevului

Răspuns corect: nu. Conform Statutului, nu poți fi supus unei sancțiuni colective. Cine a stricat, plătește. Dacă nu se cunoaște vinovatul, școala trebuie să suporte costul reparațiilor.

Category: Statutul Elevului

Conform prevederilor din Statut, absența îți poate fi consemnată doar dacă nu te afli prezent la ora de curs. Asta înseamnă că nu poți primi absență pentru că nu porți uniformă, pentru că ți-ai uitat caietul sau manualul, pentru că vorbești cu colegul de bancă sau orice alt motiv. Dacă se întâmplă totuși, explică-i profesorului că încalcă Statutul Elevului și roagă-l să îți anuleze absența. Referitor la manuale, îți recomandăm totuși să le ai cu tine, mai ales acum că primesți manuale gratuite inclusiv în a XI-a și a XII-a.

Category: Statutul Elevului

Momentan, îți pot fi motivate absențele în baza unei scutiri medicale (dacă ai fost bolnav cu adevărat :D), a unei cereri scrise de către părinte sau tutore legal, dacă ai sub 18 ani (în limita a 20 de ore pe semestru, nefiind necesare motivele) sau, în cazul în care ești elev reprezentant, în baza unei adeverințe care dovedește implicarea ta în activități de reprezentare a elevilor, în intervalul respectivelor ore.

Category: Statutul Elevului

Da. În calitate de elevi, avem dreptul de a beneficia de tarif redus cu 50% la abonamentul pentru transportul local în comun.

Category: Statutul Elevului

Categoric nu. Nu ești obligat să îl dai, deși situația sistemului subfinanțat de educație te constrânge.  Iar dacă nu îl dai, nu poți fi în niciun fel sancționat. Învățământul de stat este gratuit, iar școala este obligată să asigure toate cele necesare din fondurile proprii. Dacă școala spune că nu are suficienți bani pentru ceea ce aveți nevoie (ex. cretă, markere, bureți, top de hârtie, săpun etc.), sugerați conducerii unității de învățământ să ceară bani de la primărie.

Category: Statutul Elevului

Același răspuns ca mai sus. Fondul școlii nu este obligatoriu. Iar dacă nu îl dai, nu poți fi în niciun fel sancționat. Școala să ceară mai departe și să asigure elevilor toate cele necesare (pază, reparații, bănci noi, unelte pentru practică, consumabile precum tonere sau materiale sanitare etc.).

Category: Statutul Elevului

Conform Statutului Elevului, elevii trebuie să primească lucrarea corectată după maxim 15 zile lucrătoare, ceea ce înseamnă 3 săptămâni de școală. Vorbește cu profesorul tău, va înțelege.

Category: Statutul Elevului

Elevii cu cerinţe medicale speciale beneficiază de dreptul de scolarizare la domiciliu sau în unități complexe de asistență medicala, de tip spital, în conformitate cu prevederile legale, pentru elevii care sunt nedeplasabili din cauza unei dizabilități, respectiv pentru elevii care suferă de boli cronice sau care au afecțiuni pentru care sunt spitalizați pe o perioadă mai mare de 4 saptamâni.

Category: Statutul Elevului

Sancțiunile prevăzute de Statutul Elevului se aplică doar pentru acțiunile pe care le faci în perimetrul școlii sau în cadrul activităților extrașcolare. Pentru ceea ce faci în afara școlii răspunzi în conformitate cu legile în vigoare, în fața organelor abilitate. Totuși, noi îți recomandăm să ai un comportament adecvat normelor legale în permanență 😀

Category: Statutul Elevului

Nu. Elevilor le este interzis să deţină sau să consume droguri, băuturi alcoolice sau alte substanţe interzise, ţigări, substanţe etnobotanice şi să participe la jocuri de noroc în incinta şcolii. Intoducerea brichetelor, chibritelor sau a altor produse pirotehnice este de asemenea interzisă.  Ca un sfat, noi îți recomandăm totuși să nu fumezi deloc, face rău la sănătate. 😀

Category: Statutul Elevului

Nu. Elevii au dreptul de a participa fară nicio discriminare şi doar din proprie iniţiativă, fără a fi obligaţi de cadre didactice sau de conducerea unităţii de învăţământ, la concursuri şcolare, olimpiade şi alte activităţi extraşcolare.

Category: Statutul Elevului

La fiecare 10 absențe nemotivate/semestru, nota la purtare îți va fi scăzută cu un punct. La se fel de întâmplă și dacă lipsești nemotivat la mai mult de 10% din numărul de ore la o materie/semestru.

Category: Statutul Elevului

Nu. Mustrarea în fața colectivului clasei sau al școlii este interzisă în orice context.

Category: Statutul Elevului

Dacă dai dovadă de un comportament fără abateri pe o perioadă de cel puțin 8 săptămâni de școală, sancțiunea referitoare la scăderea notei la purtare poate fi anulată, la decizia Consiliului Profesoral.

Category: Statutul Elevului

În termen de cinci zile lucrătoare de când sancțiunea ți-a fost aplicată, o poți contesta, urmând ca cererea să fie soluționată de Consiliul de administrație în maxim 30 de zile. Nici această decizie nu este definitivă, o poți contesta la instanța de contencios-administrativ a Tribunalului din județul în care se află unitatea de învățamânt. Dacă ajungi aici, să știi că îți putem oferi sprijin juridic. 😀

Category: Statutul Elevului

Lasă un răspuns