Istoric

Istoria Asociației Elevilor din Constanța

“… pentru că ne cunoaștem drepturile și luptăm pentru ele!”

 marsprotest-1384366776 (2)

Perioada preliminară 2012 – mai 2013

Ideea de a înființa o asociație independentă a elevilor în județul Constanța nu a fost deloc una care să vină pe moment. Această idee a fost de multe ori luată în considerare de liderii elevilor constănțeni, reuniți la acea vreme în Consiliul Județean al Elevilor. Chiar și la nivel național a existat această dorință, prin care să se constituie asociații reprezentative ale elevilor la nivel județean, prin intermediul strategiei Consiliului Național al Elevilor din anul 2012.

Momentul T0 al Asociației Elevilor din Constanța a fost în jurul datei de 1 mai 2013, după Adunarea generală a Consiliului Național al Elevilor de la Cluj-Napoca, atunci când membrii Biroului executiv al CJE Constanța au decis înființarea unei asociații ca soluție pentru criza de identitate și capacitate a consiliului elevilor.

Demersurile pentru înființare mai 2013 – august 2013

Pe 15 mai, Ministerul Justiției a emis rezervarea denumirii Asociația Elevilor din Constanța. Semnarea actelor de constituire ale AEC a avut loc pe data de 11 iunie 2013, aceasta fiind ziua înființării formale. Pe 19 iulie 2013, instanța admite cererea privind înființarea Asociației Elevilor din Constanța. 26 august 2013 este data la care Judecătoria Constanța eliberează certificatul de înregistrare al asociației, moment în care Asociația Elevilor din Constanța devine o persoană juridică.

Afirmarea asociației septembrie 2013 – prezent

În perioadă 2013-2015, Asociația Elevilor din Constanța a depus toate diligențele pentru a obține reducere la transportul local în comun pentru toți elevii care studiază în municipiul Constanța și pentru a modifica legea educației, în sensul reacordării dreptului de vot în Consiliul de administrație pentru reprezentantul elevilor. Acestea două au fost principalele proiecte cu care fondatorii Asociației au plecat la drum în luna iunie 2013. Ambele au fost duse la bun sfârșit anul acesta, elevii din municipiul Constanța având transport local în comun redus începând cu luna februarie 2015, iar dreptul de vot în Consiliul de administrație a fost reacordat pe data de 30 aprilie 2015, atunci când Președintele României a promulgat Legea nr. 95/2015.

Din anul 2013, AEC este un real reprezentant al elevilor, apărând și reprezentând în mod real drepturile și interesele legitime ale elevilor din județul Constanța și nu numai. Încă de la înființarea, AEC a inițiat și influențat constant politicile publice educaționale și de tineret, organizând acțiuni de lobby pentru apărarea și reprezentarea intereselor legitime ale elevilor, la nivel local și național.

Cele mai impotante reușite ale Asociației Elevilor din Constanța sunt:

  • obținerea respectării dreptului la reducere de 50% la transportul local pentru toți elevii care studiază în municipiul Constanța (peste 35,000 de beneficiari și un impact bugetar de aproximativ 200,000 lei/an) – februarie 2015;
  • reacordarea dreptului de vot în Consiliul de administrație al unităților de învățământ preuniversitar din România (Legea nr. 95/2015) și modificarea întregii legislații subsecvente – aprilie 2015;
  • obținerea acordării de burse școlare, conform art. 82 din legea educației, pentru peste 11.000 de elevi din municipiul Constanța (impact bugetar de aproximativ 4 milioane lei/an) – octombrie 2015, precum și creșterea periodică a cuantumului acestora (în aprilie 2017 dublarea fondului de burse);
  • obținerea respectării dreptului la reducere de 75% pentru accesul la muzee, pentru peste 100.000 de elevi și 15.000 de studenți din județul Constanța – mai 2016;
  • asigurarea manualelor școlare gratuite pentru toți elevii din clasele a XI-a și a XII-a, din învățământul de stat, și pentru elevii din învățamântul obligatoriu privat din România, începând cu anul școlar 2016-2017 (impact bugetar de 35 milioane lei) – iunie 2016;
  • aprobarea Statutului Elevului, codul drepturilor și îndatoririlor elevilor din România – august 2016;
  • obținerea decontării abonamentelor de transport pentru toți elevii navetiști din România, care în localitatea de domiciliu nu pot studia la specializarea dorită – septembrie 2017.

De-a lungul timpului, AEC a reușit să influențeze pozitiv la nivelul societății opinia față de capacitatea beneficiarilor de a influența sistemul de educație, dovedind faptul că elevii sunt un adevărat vector de schimbare și își pot impune punctul de vedere în fața decidenților.

Asociația Elevilor din Constanța a acordat și acordă un interes deosebit problemei accesului liber la educație, până în prezent emițând 3 studii de diagnoză în acest sens. Indexul asigurării accesului liber la educație al elevilor din județul Constanța a devenit o cutumă, fiind instrumentul cu care, în fiecare an, AEC contabilizează modul în care în anul școlar anterior cele 70 de localități din județul Constanța și-au îndeplinit obligațiile pe care le au în privința accesului liber la educație (burse școlare, asigurarea pazei, modernizarea școlilor etc.).

Perspective de viitor

Asociația Elevilor din Constanța este o organizație în plină ascensiune, care trebuie să își consolideze și mențină statutul de actor în domeniul politicilor educaționale, la nivel local și central.

În continuare, AEC va activa pe subiecte precum: asigurarea accesului liber la educație al elevilor și a unei finanțări care să asigure calitatea actului de educație; asigurarea integrității și bunei guvernanțe a actului de educatie; combaterea discriminării ș.a. Unul din principalele deziderate ale AEC este obținerea acordării burselor școlare și a pazei unităților de învățământ în toate localitățile județului Constanța, în prezent doar aproximativ 46 de comunități locale din 70 acordând burse și doar 21 asigurând paza. De asemenea, AEC a început și va continua demersurile pentru obținerea asigurării reducerilor de 50% la transportul județean pentru toți elevii din județul Constanța.

În perioada următoare, AEC își propune să ajungă din ce în ce mai mult în mediul rural, la firul ierbii, atât din punct de vedere al expansiunii organizaționale, cât și din punct de vedere al desfășurării activităților. Alte arii de interes pentru viitor ar reprezenta promovarea echității și extinderea activității în rândul elevilor din gimnaziu.

În contextul înființării de asociații independente ale elevilor, mișcarea reprezentativă a elevilor la nivel național tinde spre reformare și delimitare față de stat, iar AEC își asumă un rol determinant în acest proces. La acest moment există încă 5 asociații de elevi în țară, fiind fondate pe modelul AEC: Asociația Elevilor din Bacău (AEBc), Asociația Elevilor din Maramureș (AECl), Asociația Elevilor din București și Ilfov (AEBI) și Asociația Vâlceană a Elevilor (AVE).