Despre

Asociația Elevilor din Constanța este o organizație a elevilor din județul Constanța, ce are ca scop reprezentarea intereselor comune ale elevilor din județul Constanța, apărarea și promovarea drepturilor, obligațiilor și intereselor elevilor și de a stimula participarea acestora la actul educațional și viața socială, economică și culturală.

Asociația își propune următoarele obiective:

 • Reprezentarea tuturor elevilor din Constanța, indiferent de sex, naționalitate, religie, orientare sexuală, preferință politică sau condiție economică, în raport cu structurile și organismele decizionale din mediul educațional pre-universitar din Constanța, prin mijloace specifice.
 • Promovarea, reprezentarea și apărarea intereselor elevilor din Constanța, dezvoltarea descentralizării învățământului pre-universitar, participarea la elaborarea și îmbunătățirea programei de învățământ și a legislației învățământului pre-universitar din România.
 • Organizarea acțiunilor de lobby pentru apărarea intereselor legitime ale elevilor din județul Constanța.
 • Mobilizarea resurselor instituțiilor, organismelor naționale și internaționale, guvernamentale și private pentru realizarea programelor și proiectelor adresate elevilor din România.
 • Promovarea relațiilor de parteneriat și colaborare cu toate organizațiile similare din țară și din străinătate.
 • Realizarea și sprijinirea de proiecte și programe socio-culturale, educaționale, etc. pentru elevii din județul Constanța.
 • Identificarea, prin consultări, a problemelor specifice ale elevilor din județul Constanța și implicarea în soluționarea lor.
 • Promovarea de politici de recunoaștere a importanței rolului și locului elevilor în cadrul societății.
 • Susținerea dezvoltării și diversificării ofertei educaționale pentru tineri și facilitarea accesului tinerilor la serviciilor publice specifice.
 • Formarea de formatori în domeniul educației non-formale, dezvoltarea activităților de voluntariat și activism civic.
 • Atragerea de manifestări internaționale ale tinerilor, creșterea sentimentului de solidaritate a tinerilor, în sensul apartenenței la un spațiu comun, european.
 • Creșterea spiritului de inițiativă, responsabilitate, solidaritate și antreprenoriat ale tinerilor.