Arhivă etichete victorie aec

deAsociația Elevilor din Constanța

Victorie! Elevii care nu pot fi școlarizați la specializarea dorită vor avea naveta decontată.

Ieri, 5 septembrie a.c., plenul Camerei Deputaților, cameră decizională, a adoptat proiectul de lege pentru aprobarea OUG nr. 69/2016. Proiectul conține și un amendament propus și susținut de Asociația Elevilor din Constanța (AEC). Prin acesta, se modifică art. 84 din Legea educației naționale în sensul în care beneficiază de decontarea navetei elevii care în localitatea de domiciliu nu pot fi școlarizați la specializarea dorită. Până în prezent, costurile navetei erau decontate doar pentru acei elevi care nu puteau fi deloc școlarizați în localitatea de domiciliu, indiferent dacă aveau sau nu posibilitatea studia la profilul și specializarea dorită.

Demersurile pentru adoptarea acestei modificări au început în luna februarie, în urma sesizărilor primite din partea elevilor navetiști, care nu erau eligibili la decontarea abonamentului din simplul motiv că în localitatea de domiciliu ar fi putut fi școlarizați, chiar dacă unitatea existentă în localitatea respectivă nu le putea oferi specializarea dorită. Amendamentul formulat de AEC a fost adoptat în comisia pentru învățământ a Camerei Deputațilorîn luna mai, în urma mai multor săptămâni de negocieri și discuții, iar ieri plenul a acordat votul final. În momentul de față, până la aplicarea acestei măsuri mai este nevoie doar ca Președintele României să promulge legea.

Adoptarea acestui amendament elimină discriminarea la care erau supuși mii de elevi navetiști din România, care nu puteau beneficia de decontarea abonamentului, doar pentru simplul fapt că în localitatea de domiciliu aveau o altă unitate de învățământ.

            „Modificarea făcută este foarte simplă, fiind schimbate doar două cuvinte din legea educației, dar două cuvinte, care influențează soartă a mii de elevi. Dacă până în prezent beneficiau de decontarea navetei doar acei elevi care nu puteau fi școlarizați în localitatea de domiciliu, acum vor deveni eligibili și elevii care deși pot fi școlarizați în localitatea de domiciliu, nu au specializarea dorită. Influențați de această măsură vor fi în special liceeni din mediul rural, care deși în localitatea de domiciliu aveau un liceu, acesta nu le putea oferi profilul și specializarea dorită. Până în prezent, aceștia erau discriminați, nefiindu-le decontat costul abonamentului lunar, pentru mulți acest fapt creând un impediment serios în a ajunge la școală, având în vedere condițiile materiale. Conform ultimelor date, o treime dintre copiii români trăiesc în sărăcie severă, așa că este de datoria statului să se asigure că toți copiii României au șanse egale la un învățământ de calitate, fiindu-le asigurat accesul gratuit la educație.” a declarat Constantin-Alexandru Manda, președintele Asociației Elevilor din Constanța.

 

BIROUL DE PRESĂ AL ASOCIAȚIEI ELEVILOR DIN CONSTANȚA

deAsociația Elevilor din Constanța

În urma demersurilor AEC, elevii din municipiul Constanța vor beneficia de burse școlare

Ca urmare a demersurilor întreprinse de către Asociația Elevilor din Constanța (AEC), în ultimele 6 luni, astăzi, 9 septembrie a.c., în cadrul ședinței, de îndată, a Consiliului Local Municipal Consanța s-a aprobat alocarea a 2 milioane de lei din bugetul local pentru acordarea de burse școlare elevilor din municipiul Constanța, conform prevederilor art. 82  din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare.

 

La sfârșitul lunii aprilie, AEC a înaintat Primăriei Municipiului Constanța și membrilor Consiliului Local Municipal un proiect de hotărâre, însoțit de o expunere de motive, și a purtat discuții cu reprezentanții Primăriei, precum și cu consilierii locali. Ulterior, la plângerea prealabilă formulată în baza legii nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ, Primăria Constanței a răspuns că nu se dorește acordarea burselor prevăzute de legea educației. Din acest motiv, în data de 21 iulie, a fost depusă la secția de contencios a Tribunalului Constanța o acțiune prin care cerem obligarea Consiliului Local Municipal Constanța la acordarea burselor școlare pentru elevi, prevăzute de prevederile legale în vigoare. Dosarul, având numărul 4993/118/2015, ar urma să aibă primul termen în data de 9 octombrie. De asemenea, au avut loc discuții cu reprezentanții Ministerului Educației și Cercetării Științifice, în cadrul cărora a fost sesizată această neregulă.

 

În urma acestei decizii, elevii din municipiul Constanța care au obținut premii la olimpiadele naționale și internaționale, vor beneficia de burse de performanțe, cei cu medii peste 8,50 și 10 la purtare, precum și cei care au luat premii la fazele județene ale olimpiadelor școlare, de burse de merit, iar cei cu media peste 7,00 și care au venitul mediu pe membru de familie cel mult egal cu salariul minim pe economie vor primi burse de studiu. De asemenea, elevii defavorizați vor beneficia de burse de ajutor social.
“Decizia luată astăzi de Consiliul Local reprezintă un act reparatoriu pentru elevii constănțeni, care, începând de astăzi, vor beneficia de același drept de care beneficiează și colegii lor din alte județe. AEC se va implica activ în procedura de stabilire a numărului și cuantumului burselor, pentru ca suma acordată să fie la nivelul din restul țării. În acestea toamnă, AEC va continua demersurile, pentru ca și elevii din alte localitați ale județului, care nu respectă încă prevederile legale, să beneficieze de acest drept legitim, cel la burse școlare.” a declarat președintele Asociației Elevilor din Constanța, Constantin-Alexandru Manda.