Arhivă etichete statutul elevului

deAsociația Elevilor din Constanța

AEC este împotriva propunerii ministrului Educației privind crearea în școli a unor spații pentru depozitarea telefoanelor mobile

Asociația Elevilor din Constanța (AEC) se declară împotriva propunerii formulate în cursul acestei săptămâni de ministrul Educației, prin care se urmărește crearea unor spații în care elevii să își depoziteze telefoanele mobile în timpul programului școlar. Propunerea formulată ar limita utilizarea unui bun al elevilor, încălcând astfel dreptul la proprietate privată, garantat prin art. 44 din Constituția României, republicată.

În prezent, prin art. 15, lit. g) din Statutul Elevului, elevilor din învățământul preuniversitar le este interzis să utilizeze în timpul orelor de curs telefonul mobil, fără acordul cadrului didactic, pentru încălcarea acestei prevederi existând un regim sancționator reglementat de același act normativ. Depozitarea de către elevi a acestor bunuri personale la începutul programului școlar reprezintă prezumarea din start a faptului că elevii încalcă prevederea mai sus menționată, ceea ce este, în opinia noastră, un afront adus tuturor elevilor din România, acestora fiindu-le negată prezumția de bună-credință.

În final, atragem atenția asupra faptului că o propunere în sensul celei formulate necesită o modificare a Statutului Elevului și nu poate fi implementă, decât în urma unei consultări prealabile cu organizațiile reprezentative ale elevilor și a unei dezbateri publice, la care să poată lua parte toți factorii interesați.

Această propunere, exprimată în spațiul public de domnul ministru Pop, are la bază o supoziție că toți elevii din România încalcă Statutul Elevului, ceea ce reprezintă un sofism. De asemenea, aceasta vine în contradicție cu Statutul Elevului, care prevede la art. 15, lit. e) faptul că elevii nu pot fi deposedați de bunurile proprietate personală, în afara cazului în care acestea aduc atingere securității celorlate persoane. Îmi exprim speranța că această declarație nu va fi transpusă într-o reglementare, având în vedere profunda încălcare a dreptului fundamental la proprietate privată.” a declarat Constantin-Alexandru Manda, președintele Asociației Elevilor din Constanța.

BIROUL DE PRESĂ AL ASOCIAȚIEI ELEVILOR DIN CONSTANȚA

 

deAsociația Elevilor din Constanța

Luni, 25 ianuarie, AEC organizează prima conferință de presă din noul an

Luni, 25 ianuarie 2016, începând cu orele 11:30, președintele Asociației Elevilor din Constanța, Constantin-Alexandru Manda, va susține, în sala „Decebal” a Hotelului Ibis, o conferință de presă, în cadrul căreia va atinge următoarele subiecte:

  • retrospectiva activității din anul 2015;
  • propunerile de plan-cadru pentru învățământul gimnazial;
  • Statutul Elevului;
  • demersurile pentru obținerea manualelor gratuite pentru elevii din ciclul liceal superior, conform prevederilor art. 69 (4) din legea educației;
  • demersurile pentru obținerea decontării integrale a navetei elevilor;
  • demersurile în vederea respectării dreptului elevilor din județul Constanța la tarif redus cu 75% pentru accesul la muzee;
  • alte subiecte de actualitate din domeniul educației.

Sursă foto: România liberă