Arhivă etichete rofuip

deAsociația Elevilor din Constanța

Asociațiile de elevi din România condamnă modificarea de către MEN a Regulamentului de organizare și funcționare a unităților de învățamânt preuniversitar.

Asociațiile de elevi din România, Asociația Elevilor din Constanța (AEC); Asociația Elevilor din Călărași (AECL), Asociația Elevilor din Maramureș (AEM), Asociația Elevilor din Bacău (AEBC) și Uniunea Liceenilor Maghiari (Makosz), condamnă dur modul în care Ministerul Educației Naționale (MEN) a modificat Regulamentul de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar (ROFUIP), act normativ care reglementează modul de funcționare a școlilor din România.           

În cursul zilei de ieri a apărut în spațiul public informația modificării prin ordin de ministru a unui număr de 63 de prevederi din ROFUIP, fără ca acestea să fie supuse unui proces de consultare publică, fiind încălcate dispozițiile legale referitoare la transparența decizională. Conform art. 7 din Legea nr. 52/2003, Ministerul Educației ar fi trebuit să anunțe public pe site-ul propriu intenția de modificare a ROFUIP, însoțită de un proiect din care să reiasă modificările propuse, iar în termen de cel puțin 10 zile orice persoană interesată să poată formula sugestii. Considerăm că modificarea unui document de o importanță atât de mare, fără respectarea normelor de transparență decizională, este condamnabilă și afectează per ansamblu funcționarea sistemului de învățamânt românesc. Astfel, constatăm faptul că pentru conducerea Ministerului Educației transparența este doar o lozincă, contrar dispozițiilor Legii educației naționale, care la art. 3 definește principiile care guvernează sistemul de învățământ, inclusiv cel al transparenței, care este concretizat la lit. m) ca “asigurarea vizibilității totale a deciziei și a rezultatelor, prin comunicarea periodică și adecvată a acestora”.

De asemenea, prin acest ordin de ministru au fost modificate mai multe dispoziții referitoare la beneficiarii sistemului de educație, elevii, fapt nelegal, luând în considerare prevederile art. 80, alin. (1) din Legea educației naționale. Conform acestuia, drepturile și îndatoririle elevilor sunt stabilite în mod exclusiv printr-un statut, aprobat prin ordin de ministru. Or, în acest caz, Ministerul Educației nu a operat aceste modificări prin Statutul Elevului, încălcând dispozițiile legale în vigoare. Printre modificări regăsim inclusiv, la pct. 61, obligativitatea elevilor de a depune într-un spațiu special amenajat telefoanele mobile în timpul orei de curs. Și în prezent utilizarea telefoanelor mobile în timpul orelor de curs, în alte scopuri decât cele educaționale, este interzisă și sancționată de Statutul Elevului, această modificare fiind nejustificată. Prin acestă măsură, Ministerul Educației limiteaza exercitarea posesiei elevilor asupra unui bun, încălcând dreptul fundamental al cetățenilor la proprietate, garantat de art. 44, alin. (1) din Constituția României, posesia fiind o prerogativă a dreptului la proprietate, conform art. 916 Cod civil. Raportat la art. 53 din legea fundamentală, Ministerul Educației nu are competența de a restrânge exercitarea unui drept fundamental, precum cel la proprietate, aceasta putând fi realizată în mod exclusiv de către Parlament, prin lege organică și doar în cazuri bine-justificate.

Asociațiile de elevi din România vor analiza temeinic și iau în considerare utilizarea tuturor mijloacelor legale în vederea apărării drepturilor și intereselor elevilor, beneficiarii sistemului de educație.

            „Este inadmisibil ca un act de importanța ROFUIP, care afectează viețile a milioane de elevi, profesori, părinți să fie adoptat fără ca un proiect anterior să fie publicat pe site, iar orice persoană interesată să poată formula sugestii și amendamente. O guvernare închisă nu este una apropiată de cetățeni, iar atunci când vorbim de sistemul de educație, deciziile nu pot fi luate altfel decât cu consultarea celor care activează zilnic în acesta. Referitor la modificările operate, vom realiza o analiză atentă pentru a verifica legalitatea acestora, iar în cazul prevederilor nelegale luăm în calcul inclusiv sesizarea instanței, în vederea anulării acestora.” a declarat Constantin-Alexandru Manda, președintele Asociației Elevilor din Constanța.

Semnează:

  • Asociația Elevilor din Constanța;
  • Asociația Elevilor din Călărași;
  • Asociația Elevilor din Maramureș;
  • Asociația Elevilor din Bacău;
  • Uniunea Liceenilor Maghiari

 

BIROUL DE PRESĂ AL ASOCIAȚIEI ELEVILOR DIN CONSTANȚA

Asociația Elevilor din Constanța (AEC) este singura organizație de reprezentare a elevilor din județul Constanța, fiind prima asociație reprezentativă independentă a elevilor, cu personalitate juridică, apărută în România, fiind înființată în anul 2013 din nevoia de a exista o organizație independentă, condusă de elevi, care să reprezinte drepturile și interesele elevilor. De-a lungul timpului, AEC s-a remarcat ca un actor implicat în sistemul educațional, la nivel local și național, aducând plus valoare prin rezultatele obținute pentru elevii din județul Constanța și din România. Mai multe informații sunt disponibile pe site-ul nostru – www.asociatiaelevilor.ro.

deAsociația Elevilor din Constanța

AEC va ataca in instanta Ministerul Educatiei. Noul ROFUIP incalca drepturile fundamentale ale omului!

Asociaţia Elevilor din Constanţa se declară profund îngrijorată de prevederile noului Regulament de Organizare şi Funcţionare al Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar, aprobat de ministrul Remus Pricopie pe 15 decembrie 2014, în ultima sa zi de mandat, publicat în Monitorul Oficial al României astăzi, 13 ianuarie 2015.

Prevederile noului ROFUIP contravin tratatelor internaţionale, la care România este parte, cu privire la drepturile omului şi drepturile copilului, dar şi Constituţiei României, legea fundamentală a statului român.

Art. 136 alin. (2) din acest regulament prevede faptul că redactarea şi publicarea de reviste poate fi suspendată sau interzisă definitiv, daca materialele publicate contravin ROFUIP sau regulamentului intern al şcolii, de către Consiliul de administraţie. Această prevedere contravine flagrant art. 30 din Constituţie, care prevede faptul că cenzura de orice fel este interzisă şi că nici o publicaţie nu poate fi suprimată. De asemenea, se încalcă dreptul fundamental al omului la liberă exprimare, drept pentru care 1,5 milioane de persoane au mărşăluit duminică la Paris.

De asemenea, noul ROFUIP încalcă libertatea de mişcare a elevilor. Acesta prevede faptul că elevii pot părăsi incinta unităţii de învăţământ doar cu acordul profesorului de serviciu. Conform jurisprudenţei Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, orice reţinere pe o durată mai mare de 15 minute, fără încuviinţarea unui procuror, este ilegală, fiind infracţiunea de privare ilegală de libertate, pedepsită de art. 205 Cod penal cu închisoare de la 1 la 7 ani sau de la 3 la 10 ani, dacă persoana vătămată este minoră.

În decursul următoarelor zile Asociaţia Elevilor din Constanţa va întocmi un raport, care va cuprinde toate prevederile ROFUIP aflate în contradicţie cu legislaţia în vigoare. Raportul va fi făcut public în cadrul unei conferinţe de presă.

De asemenea, Asociaţia Elevilor din Constanţa va ataca în contencios-administrativ Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice, cerând anularea pe cale legală a regulamentului, după efectuarea procedurii prealabile.

“Aprobara și publicarea în Monitorul Oficial a noului ROFUIP ne arată încă o dată că, în opinia guvernanților, elevii nu au nevoie de drepturi, nici măcar cele constituționale. Oare e mai bine să ne interzică să părăsim incinta școlii decât să ne asigure protecția de care noi avem atâta nevoie? Elevii nu sunt persoanele pe care le putem arunca la gunoi atunci când ne terminăm mandatul! a declarat preşedintele Asociaţiei, Andrei-Eduard Burghelia.

“Acest regulament, lăsat moştenire de Remus Pricopie, ne întoarce în timp cu peste 25 de ani. În decembrie 2014, când s-au împlinit 25 de ani de când peste 1000 de români şi-au dat viaţa pentru dreptul de a spune ceea ce gândesc, Remus Pricopie, în ultima sa zi de mandat, a aprobat un act administrativ, contrar cu drepturile fundamentale ale omului, acesta dându-le directorilor dreptul de a cenzura publicaţiile şcolare, interzicându-le elevilor dreptul de a se exprima. În secolul XXI, într-o ţară membră a Uniunii Europene,  elevii vor fi sancţionaţi dacă spun ceea ce gândesc.” a declarat vicepreşedintele Asociaţiei, Constantin-Alexandru Manda.

Asociația Elevilor din Constanța a avertizat în 17 decembrie 2014 printr-un comunicat de presă că modul de adoptare al noului regulament școlar încalcă prevederile legale, anunțând posibilitatea unei acțiuni în instanță.