Arhivă etichete învățamânt gratuit

deAsociația Elevilor din Constanța

Guvernul României încurajează abandonul școlar. Elevii, tinerii, cadrele didactice și părinții solicită Premierului demiterea vinovaților.

Prin pasivitatea în formă continuată și lipsa de interes de care dă dovadă, Guvernul României îi prejudiciază zilnic pe cei peste 130.000 de elevi navetiști. Continuând politica guvernărilor anterioare, Cabinetul condus de premierul Dacian Cioloș încurajează părăsirea timpurie a școlii, refuzând să adopte măsuri în sensul sprijinirii elevilor care studiază în altă localitate decât cea de domiciliu și încălcând cu bună știință Constituția României. Având în vedere promisiunile neonorate și atitudinea sfidătoare la adresa elevilor navetiști din România, Consiliul Național al Elevilor, Asociația Elevilor din Constanța, Asociația Elevilor din Bacău, Uniunea Liceenilor Maghiari, Consiliul Tineretului din România, Federația Sindicatelor din Educație „Spiru Haret”, Federația Sindicatelor Libere din Învățământ și Federația Națională a Asociațiilor de Părinți – Învățământ Preuniversitar solicită adoptarea în cel mai scurt timp a Ordonanței de Urgență privind decontarea integrală a navetei și demiterea funcționarilor și demnitarilor care se fac vinovați de întârzierea produsă.

 Amintim faptul că la începutul lunii august organizațiile semnatare au solicitat Guvernului României să adopte, până la începerea anului școlar 2016-2017, o Ordonanță de Urgență în sensul decontării integrale a costurilor aferente navetei elevilor care studiază în altă localitate decât cea de domiciliu. În data de 27 august, Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice a pus în dezbatere publică proiectul Ordonanței de Urgență, asumându-și adoptarea acestuia până pe 12 septembrie, dată la care elevii au început cursurile noului an școlar. În acest moment ne aflăm în a 4-a săptămână de școală, iar Guvernul României refuză să adopte o măsură pentru facilitarea accesului liber la educație al celor peste 130.000 de elevi navetiști, cărora le este încălcat flagrant dreptul la învățământ gratuit, fiind supuși zilnic riscului de a abandona școala, din cauza lipsei banilor pentru plata costurilor navetei. Guvernul i-a mințit pe cei peste 130.000 de elevi navetiști din România, asumându-și rezolvarea problemei decontării parțiale a navetei până la începerea anului școlar 2016-2017 și nemaifăcând nimic în acest sens. Astfel, au fost induse în eroare zeci de mii de familii, care și-au planificat în mod eronat cheltuielile, din cauza unei promisiuni neonorate a Guvernului.

Cabinetul condus de premierul Dacian Cioloș continuă politica începută de Guvernul Ponta, care, în august 2013 a plafonat decontarea navetei elevilor la 26 lei/3 km + 2 lei/km, o decizie iresponsabila în urma căreia peste 35.000 de elevi din România au abandonat școala[1], într-un singur an, din lipsa banilor pentru a face naveta între localitatea de domiciliu și unitatea de învățământ.

În momentul de față, elevilor le este decontat aproximativ 20-25% din costul abonamentului. Măsura decontării parțiale a navetei este neconstituțională raportat la art. 32, alin. (4) din Constituția României, care consacră gratuitatea învățământului de stat. Este regretabil că în anul 2016, într-o țară membră a Uniunii Europene, există elevi care nu pot finaliza învățământul obligatoriu, întrucât Guvernul României a decis să pună în sarcina elevului și părinților peste 75% din costurile necesare pentru a ajunge din localitatea de domiciliu la școală.

Inacțiunea și dezinteresul Guvernului față de scăderea abandonului școlar vor avea efecte grave în dezvoltarea pe termen lung a României. Din păcate, în cazul în care Guvernul nu va adopta în cel mai scurt timp Ordonanța de Urgență privind decontarea integrală a navetei, tot mai mulți elevi proveniți din familii cu o situație materială precară vor fi nevoiți și anul acesta școlar să părăsească sistemul de învățământ, din cauza lipsei banilor pentru acoperirea costurilor aferente navetei.

Semnatari:

Consiliul Național al Elevilor – Vlad ȘTEFAN, președinte

Asociația Elevilor din Constanța – Constantin-Alexandru MANDA, președinte

Asociația Elevilor din Bacău – Gabriel-Dragoș CAZAN, președinte

Uniunea Liceenilor Maghiari – Buryan TUNDE, președinte

Consiliul Tineretului din România – Mihai DRAGOȘ, președinte

Federația Sindicatelor din Educație „Spiru Haret” – Marius-Ovidiu NISTOR, președinte

Federația Sindicatelor Libere din Învățământ – Simion HANCESCU, președinte

Federația Națională a Asociațiilor de Părinți – Învățământ Preuniversitar – Iulian CRISTACHE, președinte

[1] Conform analizei Ministerului Educației, iunie 2016 – http://beta.edu.ro/sites/default/files/_fi%C8%99iere/studii%20si%20analize/2016/Analiza%20naveta%20elevi%20-%20noiembrie%202015.pdf

deAsociația Elevilor din Constanța

O nouă solicitare adresată Guvernului României: Decontarea integrală a costurilor de transport destinate navetei elevilor

Asociația Elevilor din Constanța, Consiliul Național al Elevilor și Organizația Salvați Copiii își exprimă îngrijorarea cu privire la menținerea măsurii de plafonare a sumelor decontate pentru abonamentele de transport ale elevilor, la un nivel care afectează grav participarea școlară a unui număr de peste 161.000 de copii.

Lipsa unei finanțări corespunzătoare a accesului la facilitățile de transport, prin asigurarea gratuității prevăzute de art. 84 alin. (3) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, creează obstacole nepermise în respectarea dreptului la educație și conduce inevitabil la creșterea ratei abandonului școlar și adâncirea stării lor de sărăcie și excluziune socială.

Astfel, Asociația Elevilor din Constanța, Consiliul Național al Elevilor și Organizația Salvați Copiii solicită Guvernului României adoptarea imediată a unei Ordonanțe de Urgență, cu scopul asigurării integrale de către stat a costurilor destinate navetei elevilor care studiază în altă localitate decât cea de domiciliu, astfel revenindu-se la situația dinainte de august 2013, când decontarea navetei elevilor a fost plafonată la 26 lei/3 km + 2 lei/km, prin Ordonanța Guvernului nr. 29/2013 privind reglementarea unor măsuri bugetare.

În România, sărăcia și părăsirea timpurie a școlii, a căror condiționare reciprocă a fost ilustrată, fără echivoc, de către Guvernul actual, în ”Pachetul național anti-sărăcie” lansat de Guvern în februarie 2016[1], înregistrează în fiecare an creșteri alarmante. Peste 1,7 milioane de copii (51%) sunt supuși riscului de sărăcie[2], iar 31,5% dintre aceștia, în special în mediul rural, trăiesc în condiții de deprivare materială severă.

În prezent, în condițiile decontării parțiale a costurilor de transport, în România, anual peste 35.000 de copii abandonează școala, din cauza lipsei banilor pentru transport. În anul 2013, înainte de momentul în care decontarea navetei a fost plafonată, în țara noastră existau un număr de 198,941 de copii navetiști, într-un singur an numărul acestora scăzând la 163,872, cauza vizibilă fiind lipsa banilor pentru asigurarea costurilor de transport.

De asemenea, înaintea plafonării navetei, rata părăsirii timpurii a școlii era de 17,4%, în aproape doi ani și jumătate aceasta crescând cu aproximativ 2%. La momentul aprilie 2016, abandonul școlar înregistra valoarea de de 19,1%, conform Eurostat, în acest moment România aflându-se pe locul 3 în Uniunea Europeană la acest capitol.

În prezent, elevilor navetiști li se decontează aproximativ 20-25% din costul abonamentului, ajungându-se ca unui elev care plătește 270 lei pe un abonament să i se deconteze doar 54 lei. Este o situație care poate fi interpretată ca o încălcare a dispoziției constituționale conform căreia ”Învățământul de stat este gratuit.”[3].

Fără îndoială, refuzul privind decontarea integrală a costurilor de transport pentru elevii care studiază în altă localitate decât cea de domiciliu amplifică inechitățile din sistemul de învățământ și discriminează copiii proveniți din familii cu o situație materială precară, în parte aflate în comunități vulnerabile.

De asemenea, Consiliul Național al Elevilor, Asociația Elevilor din Constanța și Organizația Salvați Copiii solicită Guvernului României descentralizarea mecanismului de decontare a costurilor navetei, prin subvenționarea acestora cu 50% de către Consiliul Județean, permițând astfel elevului să-și cumpere abonamentul la jumătate de preț, decontarea ulterioară integrală a acestuia urmând a fi efectuată de către unitatea de învățământ, din bani proveniți de la bugetul de stat și bugetele locale.

„Garantarea accesului gratuit şi nediscriminatoriu la educaţie al tuturor copiilor este un imperativ pentru care trebuie să ne mobilizăm cu toţii – societatea civilă, autorităţile decizionale, părinţii, cadrele didactice. Faptul că un număr mare de copii, majoritatea venind din comunități rurale, nu poate beneficia de transport gratuit, ar trebui să constituie, în opinia noastră, o preocupare majoră a autorităților centrale și locale, pentru a asigura accesul fizic al copiilor la educația școlară. Nu-și dorește nimeni ca abandonul școlar să ia proporții, însă, pentru a preveni acest lucru, trebuie să investim mai mult și responsabil în educația copiilor noștri.” a declarat Gabriela Alexandrescu, Președintele Executiv al Organizației Salvați Copiii.

„Este cu adevărat o formă de ipocrizie să îți asumi ca stat român să scazi abandonul școlar și rata de părăsire timpurie a școlii de la 17 puncte procentuale la 11 puncte procentuale până în 2020 și să acționezi în mod indirect, dar sistematic, în sensul creșterii ei, prin tăierea decontării integrale a navetei elevilor. Sunt 125,000 de elevi navetiști care momentan sunt aproape invitați de Guvernul României să părăsească școala. Școala ar trebui să fie accesibilă tuturor în mod gratuit, iar faptul că nu există licee în mediul rural pentru elevi și sunt obligați ca, din bani proprii, să își plătească naveta aduce un impact negativ prin lipsa echității, atât asupra acestora, cât și asupra României în general, prin creșterea părăsirii timpurii, incalificare, șomaj. Este absolut necesar ca Guvernul României să demonstreze că prețuiește educația și respectă dreptul elevilor la educație gratuită și accesibilă tuturor nu doar în declarații, ci în realitate.” a declarat Horia Oniță, Președintele Consiliului Național al Elevilor.

„Este de tragic și de neconceput ca, în anul 2016, într-un stat membru al Uniunii Europene, să existe copii care nu finalizează învățământul obligatoriu din cauza lipsurilor materiale. Faptul că peste 35.000 de elevi navetiști abandonează anual școala este o problemă deosebit de gravă, pe care Guvernul are obligația să o rezolve în cel mai scurt timp cu putință. Solicităm domnului prim-ministru Dacian Cioloș adoptarea imediată a unei Ordonanțe de Urgență, care să repare nedreptatea comisă elevilor din România acum 3 ani, când decontarea cheltuielilor de transport pentru elevii navetiști a fost plafonată, măsură care a crescut profund inechitățile, defavorizându-i pe cei proveniți din familii fără posibilități materiale.” a declarat Constantin-Alexandru Manda, Președintele Asociației Elevilor din Constanța.

O decizie favorabilă elevilor poate fi considerată o ilustrare a respectării principiului general al interesului superior al copilului care trebuie să prevaleze „în toate demersurile şi deciziile care privesc copiii, întreprinse de autorităţile publice.”[4] Decontarea cheltuielilor de deplasare pentru elevii nevoiți să învețe într-o altă localitate decât cea în care se află domiciliul lor reprezintă, alături de alte măsuri, „o plasă de siguranță” pentru educația copiilor.

Reafirmând urgența rezolvării acestei situații, Organizația Salvați Copiii, Asociația Elevilor din Constanța și Consiliul Național al Elevilor îşi oferă disponibilitatea de a sprijini demersurile Guvernului în asigurarea dreptului la educație gratuită pentru toți copiii.

                                                                      

Despre Organizaţia Salvaţi Copiii

Salvați Copiii este o organizație neguvernamentală, asociație de utilitate publică, non-profit, democratică, neafiliată politic sau religios, care militează activ pentru protecția drepturilor copilului în România, din 1990, în acord cu prevederile Convenţiei Naţiunilor Unite cu privire la Drepturile Copilului, cu Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene și cu legislația României. În calitate de membru al Save the Children International, cea mai mare organizaţie independentă din lume care promovează drepturile copilului şi care cuprinde 30 de membri şi desfăşoară programe în peste 120 de ţări, VIZIUNEA noastră este o lume care respectă, pentru fiecare copil, dreptul său la supraviețuire, educație, protecție și participare, asumându-ne MISIUNEA de a obţine progrese importante privind modul în care copiii sunt trataţi şi producerea schimbărilor imediate şi de durată în viaţa acestora. În cei 26 de ani de activitate, peste 1.340.000 de copii au fost implicați în programele și campaniile Organizației Salvați Copiii.

Despre Asociația Elevilor din Constanța

Asociația Elevilor din Constanța este o organizație neguvernamentală care reprezintă drepturile și interesele elevilor din județul Constanța, fiind prima asociație din România înființată și condusă de elevi, pentru reprezentarea elevilor. Odată cu înființarea sa, în anul 2013, AEC reprezintă un actor puternic pe scena sistemului de învățământ românesc, luptându-se pentru dezvoltarea acestuia și apărând interesele legitime ale elevilor.

Despre Consiliul Național al Elevilor

Consiliul Național al Elevilor (CNE) este structura reprezentativă a elevilor la nivel național, afiliată Organizației Europene a Consiliilor Elevilor, însumând peste 10,000 de membri la nivel național și reprezentanți aleși în mod democratic în peste 1000 de unități de învățământ preuniversitar, cât și la nivel județean și național. Obiectivul principal al Consiliului Național al Elevilor este reprezentarea intereselor elevilor, beneficiari primari ai sistemului de învățământ, și apărarea drepturilor tuturor elevilor din România, militând pentru o reformă veritabilă a educației astfel încât aceasta să ofere elevilor competențe și abilități pentru viață și pentru piața muncii.

[1] http://gov.ro/ro/obiective/strategii-politici-programe/pachetul-national-anti-saracie&page=1

[2] Raportul Salvați Copiii „Sărăcia şi excluziunea socială a copiilor din Europa” http://goo.gl/TJti56

[3] Art. 32, alin. (4), Constituția României.

[4] Art. 2, alineat (4) Legea 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului.

deAsociația Elevilor din Constanța

Elevii reclamă nerespectarea legii în legătură cu neacordarea manualelor școlare pentru elevii din ciclul liceal superior.

Consiliul Național al Elevilor (CNE) și Asociația Elevilor din Constanța (AEC) se declară  îngrijorați și profund dezamăgiți de atitudinea Ministerului Educației și Cercetării Științifice, care refuză să acorde manuale școlare gratuite pentru elevii care studiază în clasele a XI-a și a XII-a în unitățile de învățamânt de stat, încălcând flagrant liberul acces la educație al elevilor.

Constituția României, republicată, consacrează la art. 32 alin. (4) caracterul gratuit al învățământului de stat, care este reluat și în Legea educației naționale, la art. 9 alin. (3). În conformitate cu art. 69 alin. (4) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, elevii și profesorii din învățamântul de stat beneficiează de manuale școlare gratuite, nefăcându-se vreo distincție între ciclurile de studiu.

Încă de la intrarea în vigoare a noii legi a educației, la începutul anului 2011, ministerul educației a refuzat să pună în aplicare prevederile legale, neacordând elevilor din clasele a XI-a și a XII-a manuale școlare gratuite, astfel privându-i pe aceștia de un învățământ de calitate.

În perioada următoare, reprezentanții Consiliului Național al Elevilor și cei ai Asociației Elevilor din Constanța vor avea întâlniri cu conducerea Ministerului Educației și Cercetării Științifice, în cadrul cărora vor solicita respectarea legii și acordarea manualelor școlare gratuite pentru elevii din clasele a XI-a și a XII-a, începând cu acest an școlar.

„Nu este tolerabil ca după 4 ani de la aprobarea Legii Educației Naționale, elevii din învățământul preuniversitar postobligatoriu încă să fie nevoiți să îşi cumpere propriile manuale, cu toate că educația e gratuită. Din păcate situația este cel puțin acceptabilă doar în colegiile naționale şi liceele din zone urbane unde elevii au posibilități, în timp ce elevii dezavantajați trebuie să învețe după ce manuale găsesc sau chiar deloc. Mă întreb de ce ne mirăm că avem rezultate slabe la evaluări şi o cotă mare de analfabeți funcționali, când nici măcar minimul necesar, suportul de curs, nu îl oferim. Peste doua miloane de elevi au fost păgubiți în ultimii patru ani în acest mod, iar situația nu mai poate să rămâna aşa” a declarat președintele Consiliului Național al Elevilor, Horia-Șerban Onița.

 
“Prin refuzul de a acorda manuale școlare gratuite elevilor din clasele a XI-a și a XII-a, ministerul educației aduce atingere, în mod flagrant, unui drept fundamental al elevilor, acela la un învățamânt de calitate. Costul pentru pachetul de manuale pentru elevii din ciclul liceal superior este de aproximativ 400 de lei, o sumă considerabilă pe care, din cauza condițiilor economico-sociale, multi elevi nu o au, aceștia fiind nevoiți să învețe fără suport de curs, lucru de neconceput într-o țară în care învățământul de stat este gratuit și constituie, conform legii, prioritate națională. Nerespectarea legii nu mai trebuie tolerată.” a declarat președintele Asociației Elevilor din Constanța, Constantin-Alexandru Manda.