Arhivă etichete aec

deAsociația Elevilor din Constanța

Asociațiile de elevi din România condamnă modificarea de către MEN a Regulamentului de organizare și funcționare a unităților de învățamânt preuniversitar.

Asociațiile de elevi din România, Asociația Elevilor din Constanța (AEC); Asociația Elevilor din Călărași (AECL), Asociația Elevilor din Maramureș (AEM), Asociația Elevilor din Bacău (AEBC) și Uniunea Liceenilor Maghiari (Makosz), condamnă dur modul în care Ministerul Educației Naționale (MEN) a modificat Regulamentul de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar (ROFUIP), act normativ care reglementează modul de funcționare a școlilor din România.           

În cursul zilei de ieri a apărut în spațiul public informația modificării prin ordin de ministru a unui număr de 63 de prevederi din ROFUIP, fără ca acestea să fie supuse unui proces de consultare publică, fiind încălcate dispozițiile legale referitoare la transparența decizională. Conform art. 7 din Legea nr. 52/2003, Ministerul Educației ar fi trebuit să anunțe public pe site-ul propriu intenția de modificare a ROFUIP, însoțită de un proiect din care să reiasă modificările propuse, iar în termen de cel puțin 10 zile orice persoană interesată să poată formula sugestii. Considerăm că modificarea unui document de o importanță atât de mare, fără respectarea normelor de transparență decizională, este condamnabilă și afectează per ansamblu funcționarea sistemului de învățamânt românesc. Astfel, constatăm faptul că pentru conducerea Ministerului Educației transparența este doar o lozincă, contrar dispozițiilor Legii educației naționale, care la art. 3 definește principiile care guvernează sistemul de învățământ, inclusiv cel al transparenței, care este concretizat la lit. m) ca “asigurarea vizibilității totale a deciziei și a rezultatelor, prin comunicarea periodică și adecvată a acestora”.

De asemenea, prin acest ordin de ministru au fost modificate mai multe dispoziții referitoare la beneficiarii sistemului de educație, elevii, fapt nelegal, luând în considerare prevederile art. 80, alin. (1) din Legea educației naționale. Conform acestuia, drepturile și îndatoririle elevilor sunt stabilite în mod exclusiv printr-un statut, aprobat prin ordin de ministru. Or, în acest caz, Ministerul Educației nu a operat aceste modificări prin Statutul Elevului, încălcând dispozițiile legale în vigoare. Printre modificări regăsim inclusiv, la pct. 61, obligativitatea elevilor de a depune într-un spațiu special amenajat telefoanele mobile în timpul orei de curs. Și în prezent utilizarea telefoanelor mobile în timpul orelor de curs, în alte scopuri decât cele educaționale, este interzisă și sancționată de Statutul Elevului, această modificare fiind nejustificată. Prin acestă măsură, Ministerul Educației limiteaza exercitarea posesiei elevilor asupra unui bun, încălcând dreptul fundamental al cetățenilor la proprietate, garantat de art. 44, alin. (1) din Constituția României, posesia fiind o prerogativă a dreptului la proprietate, conform art. 916 Cod civil. Raportat la art. 53 din legea fundamentală, Ministerul Educației nu are competența de a restrânge exercitarea unui drept fundamental, precum cel la proprietate, aceasta putând fi realizată în mod exclusiv de către Parlament, prin lege organică și doar în cazuri bine-justificate.

Asociațiile de elevi din România vor analiza temeinic și iau în considerare utilizarea tuturor mijloacelor legale în vederea apărării drepturilor și intereselor elevilor, beneficiarii sistemului de educație.

            „Este inadmisibil ca un act de importanța ROFUIP, care afectează viețile a milioane de elevi, profesori, părinți să fie adoptat fără ca un proiect anterior să fie publicat pe site, iar orice persoană interesată să poată formula sugestii și amendamente. O guvernare închisă nu este una apropiată de cetățeni, iar atunci când vorbim de sistemul de educație, deciziile nu pot fi luate altfel decât cu consultarea celor care activează zilnic în acesta. Referitor la modificările operate, vom realiza o analiză atentă pentru a verifica legalitatea acestora, iar în cazul prevederilor nelegale luăm în calcul inclusiv sesizarea instanței, în vederea anulării acestora.” a declarat Constantin-Alexandru Manda, președintele Asociației Elevilor din Constanța.

Semnează:

  • Asociația Elevilor din Constanța;
  • Asociația Elevilor din Călărași;
  • Asociația Elevilor din Maramureș;
  • Asociația Elevilor din Bacău;
  • Uniunea Liceenilor Maghiari

 

BIROUL DE PRESĂ AL ASOCIAȚIEI ELEVILOR DIN CONSTANȚA

Asociația Elevilor din Constanța (AEC) este singura organizație de reprezentare a elevilor din județul Constanța, fiind prima asociație reprezentativă independentă a elevilor, cu personalitate juridică, apărută în România, fiind înființată în anul 2013 din nevoia de a exista o organizație independentă, condusă de elevi, care să reprezinte drepturile și interesele elevilor. De-a lungul timpului, AEC s-a remarcat ca un actor implicat în sistemul educațional, la nivel local și național, aducând plus valoare prin rezultatele obținute pentru elevii din județul Constanța și din România. Mai multe informații sunt disponibile pe site-ul nostru – www.asociatiaelevilor.ro.

deAsociația Elevilor din Constanța

Retrospectiva săptămânii 23-29 octombrie

Sub deviza „Te ajutăm să îți conturezi viitorul”, Asociația Elevilor din Constanța a ajuns săptămâna trecută în încă două localități din județul Constanța, în cadrul caravanei „ABC-ul carierei”. Peste 350 de elevi din Cobadin (23.10) și Mihail Kogălniceanu (29.10) au avut ocazia să îi întâlnească pe avocatul Costin Udrea și agentul de poliție Elisa Toader.

Problema transportului elevilor navetiști a fost și rămâne o prioritate pentru AEC. Pe acest subiect, președintele AEC, Constantin-Alexandru Manda, a avut marți (24.10) două întâlniri de lucru cu domnul prof. Petrică Miu, inspector general al ISJ Constanța, și doamna Mirela Matichescu, administrator public al județului Constanța.

Și miercuri (25.10) a fost o zi plină pentru reprezentanții AEC. Dimineață am luat parte la videoconferință organizată de ministrul Educației, domnul Liviu Pop, cu inspectorii generali din întreaga țară, iar începând cu ora 14:00 a avut loc ședința Biroului de Conducere, în care am pus la punct prioritățile pe termen scurt ale Asociației.

Joi dimineață (26.10) am pornit spre București, unde am participat la întâlnirea de lucru a Alianței pentru o Educație de Calitate (APEC) cu ministrul Educației, domnul Liviu Pop, iar ulterior la o conferință de presă comună. Aici am ridicat în discuție problema finanțării și am cerut ca începând cu anul 2018 costul standard per elev pentru bunuri și servicii să reflecte nevoile reale ale unităților de învățământ și să existe coeficienți de diferențiere în funcție de profil și specializare. Lipsa unei finanțări corespunzătoare pentru cheltuieli cu bunuri și servicii are ca efect existența fondului școlii, prin care elevii și părinții achită cheltuieli minime de funcționare ale școlilor. Din partea AEC la această întâlnire au participat președintele Asociației, Constantin-Alexandru Manda, și Ana Mardare, vicepreședinte.

Am încheiat activitatea din această săptămână în ziua de sâmbătă (28.10), când a avut loc ședința Adunării generale, prima după finalizarea recrutărilor. Noii membrii ai AEC sunt dornici să își cunoască drepturile și să lupte pentru ele, așa că rămâneți pe frecvență pentru mai multe surprize.

 

deAsociația Elevilor din Constanța

AEC este împotriva propunerii ministrului Educației privind crearea în școli a unor spații pentru depozitarea telefoanelor mobile

Asociația Elevilor din Constanța (AEC) se declară împotriva propunerii formulate în cursul acestei săptămâni de ministrul Educației, prin care se urmărește crearea unor spații în care elevii să își depoziteze telefoanele mobile în timpul programului școlar. Propunerea formulată ar limita utilizarea unui bun al elevilor, încălcând astfel dreptul la proprietate privată, garantat prin art. 44 din Constituția României, republicată.

În prezent, prin art. 15, lit. g) din Statutul Elevului, elevilor din învățământul preuniversitar le este interzis să utilizeze în timpul orelor de curs telefonul mobil, fără acordul cadrului didactic, pentru încălcarea acestei prevederi existând un regim sancționator reglementat de același act normativ. Depozitarea de către elevi a acestor bunuri personale la începutul programului școlar reprezintă prezumarea din start a faptului că elevii încalcă prevederea mai sus menționată, ceea ce este, în opinia noastră, un afront adus tuturor elevilor din România, acestora fiindu-le negată prezumția de bună-credință.

În final, atragem atenția asupra faptului că o propunere în sensul celei formulate necesită o modificare a Statutului Elevului și nu poate fi implementă, decât în urma unei consultări prealabile cu organizațiile reprezentative ale elevilor și a unei dezbateri publice, la care să poată lua parte toți factorii interesați.

Această propunere, exprimată în spațiul public de domnul ministru Pop, are la bază o supoziție că toți elevii din România încalcă Statutul Elevului, ceea ce reprezintă un sofism. De asemenea, aceasta vine în contradicție cu Statutul Elevului, care prevede la art. 15, lit. e) faptul că elevii nu pot fi deposedați de bunurile proprietate personală, în afara cazului în care acestea aduc atingere securității celorlate persoane. Îmi exprim speranța că această declarație nu va fi transpusă într-o reglementare, având în vedere profunda încălcare a dreptului fundamental la proprietate privată.” a declarat Constantin-Alexandru Manda, președintele Asociației Elevilor din Constanța.

BIROUL DE PRESĂ AL ASOCIAȚIEI ELEVILOR DIN CONSTANȚA

 

deAsociația Elevilor din Constanța

AEC consideră improprii condițiile de susținere a examenului de Bacalaureat

Asociația Elevilor din Constanța (AEC) reclamă condițiile din majoritatea centrelor de examen, ca fiind improprii pentru desfășurarea examenului de Bacalaureat. În această perioadă, în majoritatea zonelor țării temperatura este de peste 30 de grade Celsius, iar majoritatea unităților de învațământ nu dispun în baza materială de aparate de aer condiționat, căldura excesivă afectând astfel condițiile de derulare a examenului.

Perioada calendaristică de desfășurare a examenului de Bacalaureat este una improprie pentru candidați, având în vedere caracteristicile climatice ale țării noastre. Temperatura excesivă, coroborată cu lipsa din unitățile de învățământ a aparatelor de aer condiționat, duce la o scădere a capacității de concentrare a absolvenților de învățământ liceal, care susțin zilele acestea examenul de Bacalaureat.

Având în vedere aceste considerente, AEC va solicita autorităților locale din județul Constanța, pe raza cărora, de regulă, sunt amplasate centrele de examen, să elaboreze o analiză și să demareze procedura în vederea dotării acestora cu aparate de aer condiționat. De asemenea, în acest sens, AEC va formula o propunere în acest sens și către asociațiile de comune, orașe și municipii.

Totodată, Asociația Elevilor din Constanța va propune Ministerului Educației Naționale, în marja discuțiilor pe metodologia și calendarul examenului de Bacalaureat pentru anul 2018, ca probele de competențe să fie susținute în timpul anului școlar, astfel încât probele scrise să poată fi programate mai devreme.

“Mai mulți elevi ne-au sesizat faptul că în majoritatea centrelor de examene condițiile sunt dificile pentru susținerea examenului, temperaturile ridicate și lipsa aparatelor de aer condiționat afectându-le capacitatea de concentrare. Este de datoria autorităților locale să se asigure că bazele materiale ale unităților de învățământ sunt respectă și sunt pliate pe nevoile acestora. De asemenea, ministerul educației trebuie să ia în considerare susținerea mai devreme a probelor scrise, în vederea creării unor condiții optime.” a declarat Constantin-Alexandru Manda, președintele Asociației Elevilor din Constanța.

BIROUL DE PRESĂ AL ASOCIAȚIEI ELEVILOR DIN CONSTANȚA

deAsociația Elevilor din Constanța

AEC a fost prezentă la Conferință Consiliului Europei privind viitorul cetățeniei democratice

În perioada 19-22 iunie a.c., președintele AEC, Constantin-Alexandru Manda, s-a aflat în Franța, la invitația Consiliului Europei, unde a participat la Conferința privind viitorul cetățeniei democratice și a educației pentru drepturile omului în Europa, care a avut loc în Palais de l’Europe din Strasbourg. La acest eveniment au luat parte peste 300 de participanți, din aproximativ 50 de țări, membre ale Consiliului Europei și ale Convenției Culturale Europene, printre acesția aflându-se: reprezentanți ai guvernelor, instituțiilor internaționale, mediului academic, societății civile, organizațiilor de elevi, studenți și tineri, precum și experți în educație și drepturile omului.

Invitarea celor aproximativ 60 de reprezentanți ai sectorului de tineret din Europa a fost făcută în urma unei selecții, pe baza aplicațiilor și activității organizațiilor. La procesul de selecție al Departamentului pentru Tineret al Consiliului Europei au participat peste 800 de persoane, Asociația Elevilor din Constanța fiind singura organizația prezentă din partea sectorului de tineret din România, alături de organizații din restul Europei și reprezentanți ai conducerii Forumului European al Tinerilor, Uniunii Europene a Studenților și Biroului de Organizare al Asociațiilor de Elevi din Europa.

În cadrul conferinței au fost discutate concluziile Raportului privind starea cetățeniei democratice și educației pentru drepturile omului în Europa și au fost formulate recomandări pentru îmbunătățirea aplicării Cartei Consiliului Europei pentru Educație pentru Cetățenie Democratică și Educație pentru Drepturile Omului, recomandarea Comitetului de Miniștri nr. CM/Rec(2010)7. De asemenea, în a doua a zi evenimentului a fost abordată tema centrării educației pe beneficiar, președintele AEC activând și aducându-și contribuția în workshopul privind guvernanța democratică a școlilor, unde a prezentat ca exemplu de bună practică al României demersul privind reacordarea dreptului de vot în Consiliul de administrație pentru reprezentantul elevilor.

În marja evenimentului, președintele AEC a purtat discuții cu o serie de experți în educație, printre care domnul Kishore Singh, fostul raportor special al Organizației Națiunilor Unite pentru dreptul la educație și doamna Szilvia Kalman, din cadrul Directoratului General pentru Educație, Tineret, Sport și Cultură al Comisiei Europene, precum și cu reprezentanți guvernamentali responsabili de sistemul de educație din Finlanda, Suedia, Malta și Franța. Acestea au fost un bun prilej pentru schimbul de bune practici și discutarea problemelor comune cu care se confruntă sistemele de educație din România și alte state. Totodată, au fost create legături cu organizațiile reprezentative ale elevilor și tinerilor din Franța și Serbia, precum și cu organizații cu activitate în domeniul educației sau drepturilor omului din Republica Moldova, Albania și Olanda, în viitor existând posibilitatea unor activități bilaterale.

            „Este o reală bucurie pentru mine faptul că la patru ani de la înființarea, activitatea Asociației Eleviordin Constanța a ajuns la o dimensiune internațională. În a doua zi a conferinței, am avut ocazia de a vorbi în fața celorlalți 300 de participanți din toată Europa, prezenți în hemiciclul Consiliului Europei, despre lipsa unui acces echitabil la educație pentru elevii proveniți din grupuri de risc și discrepanța urban-rural, probleme prezente în mod special în estul continentului. În 2010, țările membre ale Consiliului Europei și-au asumat că vor asigura pentru toate persoanele de pe teritoriul lor oportunitatea educației pentru drepturile omului și cetațenie democratică, abandonul școlar afectând în mod direct acest deziderat. Conform raportului Consiliului Europei, 66% din țările membre, inclusiv România, întâmpină probleme în punerea în aplicare a legislației naționale privind educația pentru drepturile și educația pentru cetățenie democratică, principala probelmă fiind nivelul scăzut de interes al autorităților și societății cu privire la aceste subiecte. AEC va acorda o atenție sporită acestor subiecte în perioada următoare, în special în vederea implementării educației pentru drepturile omului și pentru cetățenie democratică în planurile-cadru pentru învățământul liceal.” a declarat Constantin-Alexandru Manda, președintele Asociației Elevilor din Constanța.

 

deAsociația Elevilor din Constanța

E-Distribuţie Dobrogea a devenit sponsorul principal al Asociației Elevilor din Constanța

Începând cu finalul lunii aprilie, compania E-Distribuţie Dobrogea este sponsorul oficial al Asociației Elevilor din Constanța (AEC), fiind susținătorul principal, din punct de vedere financiar, al activității de reprezentare a elevilor din județul Constanța.

AEC salută și mulțumește conducerii companiei pentru decizia de a investi în susținerea mișcării de reprezentare a elevilor, un factor important în procesul de modernizare a sistemului educațional românesc, deziderat comun al elevilor și studenților, beneficiarii acestuia, profesorilor, statului și, bineînțeles, al mediului de afaceri și societății, per ansamblu.

Acest parteneriat are la bază asumarea ca prioritate de către E-Distribuţie Dobrogea, parte a multinaționalei Enel, a asigurării accesului echitabil la o educație de calitate pentru toți copiii, unul din cele 15 obiective globale de dezvoltare durabilă ale Organizației Națiunilor Unite.

Colaborarea dintre Asociația Elevilor din Constanța și E-Distribuție Dobrogra urmărește sprijinirea activității de reprezentare a elevilor din județul Constanța și organizarea unor programe de consiliere în carieră și dezvoltare a capacităților de leadership civic al elevilor. În perioada următoare, la nivelul județului Constanța, AEC va continua campania de obligare a autorităților locale la acordarea de burse școlare și va îmbunătăți conceptul caravanei „ABC-ul carierei”, care va reveni în toamna acestui an. De asemenea, ne dorim organizarea unui amplu program de mentorship pentru elevii din județul Constanța, în vederea dezvoltării abilităților de leadership ale acestora.

Parteneriatul dintre cel mai important distribuitor de energie electrică din România și cea mai puternică asociație de elevi nu poate fi decât unul benefic ambelor părți și, în principal, activității de apărare și reprezentare a drepturilor și intereselor beneficiarilor sistemului de învățământ. Pe această cale, doresc să felicit și să mulțumesc conducerii E-Distribuţie Dobrogea, aceasta fiind prima mare companie din România care sprijină mișcarea de reprezentare a elevilor.” a declarat Constantin-Alexandru Manda, președintele Asociației Elevilor din Constanța.

 

BIROUL DE PRESĂ AL ASOCIAȚIEI ELEVILOR DIN CONSTANȚA

 

deAsociația Elevilor din Constanța

Elevii din municipiul Constanța vor avea bursele mărite. Fondul de burse a crescut cu 75%.

Astăzi, 27 aprilie a.c., în ședința Consiliului Local Constanța a fost aprobat proiectul de hotărâre, prin care se majorează cuantumul burselor școlare pentru elevii care studiază în municipiul Constanța. Conform acestuia, pentru semestrul al II-lea al anului școlar actual valoarea burselor școlare va fi de: 200 lei – bursa de performanță; 50 lei – bursa de merit; 150 lei – bursa de studiu și 150 lei – bursa de ajutor social. Pentru a crește cuantumul burselor, Consiliul Local Constanța a suplimentat fondul de burse pentru anul 2017 la 7 milioane lei, acesta majorându-se cu 75%.

Asociația Elevilor din Constanța (AEC) salută decizia primarului Constanței și a consilierilor locali și îi felicită pe aceștia pentru că au conștientizat importanța acordării burselor școlare la niște cuantumuri care să le îndeplinească cu adevărat scopul, acela de a stimula performanța academică, în cazul celei de merit și performanță, și de a reduce riscul de abandon școlar al elevilor proveniți din medii defavorizate, în cazul celei de studiu și ajutor social.

Reamintim faptul că încă din luna ianuarie AEC a început demersurile pentru creșterea fondului de burse și a cuantumurilor acestora, având în această perioadă întâlniri de lucru cu primarul Constanței, reprezentanții Primăriei și consilierii locali. Totodată, înainte de ședința de Consiliu Local de la finalul lunii martie, AEC a lansat o petiție în acest sens, care a fost semnată de aproximativ 1000 de elevi constănțeni.

Asistăm la cea mai mare creștere a burselor școlare din ultimii 2 ani, de când acestea se acordă în municipiul Constanța. Hotărârea luată astăzi de Consiliul Local ne arată faptul că și în Constanța investiția în educație devine o prioritate, fapt care nu poate decât să mă bucure. Beneficiile creșterii burselor se vor vedea pe termen mediu și lung în rezultate mai bune la examenele naționale și scăderea ratei de abandon școlar a elevilor proveniți din medii defavorizate. Pentru Asociația Elevilor din Constanța creșterea burselor în municipiul Constanța a fost unul din principalele obiective pe care ni le-am setat în luna ianuarie. În continuare, vom acorda o atenție sporită primăriilor din județul Constanța, care încă nu își respectă obligația legală de a acorda burse. Totuși, în urma demersurilor AEC, de la începutul anului și până în prezent numărul localităților care acordă burse a crescut cu aproximativ 15.” a declarat Constantin-Alexandru Manda, președintele Asociației Elevilor din Constanța.

 

BIROUL DE PRESĂ AL ASOCIAȚIEI ELEVILOR DIN CONSTANȚA

 

deAsociația Elevilor din Constanța

AEC solicită Primăriei și Consiliului Local Constanța creșterea cuantumului burselor școlare

Vineri, 31 martie a.c., Consiliul Local Constanța va discuta proiectul de hotărâre privind stabilirea cuantumului și numărului burselor școlare pentru elevii din municipiul Constanța, aferente semestrului al II-lea. Deși primarul Constanței, domnul Decebal Făgădău, a declarat în campania electorală că va mări semestrial cuantumul burselor, proiectul nu prevede nicio creșterea, pentru niciunul din cele patru tipuri de burse școlare.

Cuantumurile actuale (performanță – 200 lei, merit – 35 lei, studiu – 30 lei, ajutor social – 100 lei) sunt insuficiente pentru ca scopul acordării burselor să fie atins. Instituirea, prin legea educației, a obligației autorităților locale de a acorda burse are rolul de a sprijini creșterea performanței școlare (în cazul celor de merit și performanță) și de a preveni abandonul școlar (bursa de studiu și ajutor social). Dar, pentru ca acest fapt să se întâmple, cuantumurile trebuie să reflecte nevoile beneficiarilor.

Spre exemplu, în alte municipii reședință de județ din România bursa de merit este 80 lei/lună – Cluj-Napoca, 70 lei/lună – Arad sau 75 lei/lună – Timișoara. Este binecunoscută corelația între cuantumul bursei de merit și rezultatele la examenele naționale, municipiile care acordă un cuantum ridicat aflându-se în fruntea clasamentului, în materie de promovabilitate. Totodată bursa de studiu, care se acordă acelor elevi care provin din familii cu un venit pe membru/ultimele 3 luni cel mult egal cu salariul minim pe economie, la valoarea de 30 lei/lună este un afront adus beneficiarilor, suma fiind insuficientă pentru a le îmbunătăți condițiile de trai.

Asociația Elevilor din Constanța (AEC) solicită domnului primar Decebal Făgădău și consilierilor locali creșterea cuantumului burselor școlare, după cum urmează: 60 lei/lună – bursa de merit; 150 lei/lună – bursa de studiu și 200 lei/lună – bursa de ajutor social.

Totodată, în contextul aprobării bugetului local solicităm creșterea alocațiilor bugetare pentru fondul de burse de la 4,2 milioane lei la 8,2 milioane lei, astfel încât bursele să poată fi acordate la cuantumurile mai sus menționate.

            „Încă din luna ianuarie am început discuțiile cu reprezentanții Primăriei, în vederea creșterii fondului de burse și a cuantumului lunar. Din păcate, din proiectul de hotărâre privind cuantumul și alocația bugetară pentru fondul de burse se poate observa dezinteresul Primăriei pentru această problemă. Bursa de merit a elevilor constănțeni este jumătate față de cea a colegilor noștri din Arad, Timișoara sau Cluj-Napoca. Investiția în bursele școlare este una pe termen lung, a cărei rezultate se văd în reducerea abandonului școlar și creșterea performanței la examenele naționale. Sper că primarul Constanței și consilierii locali vor dovedi că le pasă de elevi și sistemul de educație și vor susține amendamentele formulate de AEC.” a declarat Constantin-Alexandru Manda, președintele Asociației Elevilor din Constanța.

BIROUL DE PRESĂ AL ASOCIAȚIEI ELEVILOR DIN CONSTANȚA

deAsociația Elevilor din Constanța

Asociația Elevilor din Constanța premiată la a VIII-a ediție a Galei Premiilor Participării Publice

Sub sloganul „Primul aprinde lumina”, joi, 23 martie a.c., a avut loc la Cinema PRO, în București, a VIII-a ediție a Galei Premiilor Participării Publice, eveniment anual organizat de Centrul de Resurse pentru Participare Publică, în cadrul căruia sunt premiate organizațiile și persoanele, care, prin implicarea lor, au produs o schimbare în societate, în anul anterior.
În cadrul evenimentului a urcat pe scenă și Asociația Elevilor din Constanța (AEC), care a primit premiul „Revoluție de manual”, pentru obținerea acordării manualelor școlare gratuite pentru elevii din clasele a XI-a și a XII-a.
Reamintim faptul că în urma demersurilor AEC, acesta este primul an școlar în care elevii din ciclul liceal superior din România au primit manuale școlare gratuite, așa cum prevede Legea educației naționale. Ministerul Educației a încălcat legea timp de 5 ani, refuzând să respecte dreptul elevilor din clasele a XI-a și a XII-a la manuale gratuite. Pentru a obține respectarea legii, printre altele, AEC s-a adresat Curții de Apel Constanța, care, printr-o decizie rămasă definitivă, a obligat ministerul la demararea procedurii de achiziție a manualelor.

Este al doilea an la rând când AEC urcă pe scena Galei premiilor participării publice. Pentru noi, echipa AEC, acest premiu reprezintă o încununare a activității de reprezentare a elevilor din anul 2016 și ne motivează să ne continuăm activitatea și să performăm în apărarea drepturilor și intereselor elevilor. Le mulțumesc tuturor colegilor mei și persoanelor care și-au adus aportul în demersul de obținere a manualelor școlare gratuite. Acest premiu le revine și lor în egală măsură. Faptul că niște elevi au obligat Ministerul Educației să respecte dreptul la manuale gratuite al celor 400.000 de elevi din ciclul liceal superior, cu un impact bugetar de aprox. 30 milioane de lei, este dovadă vie că schimbarea este posibilă și că noi, beneficiarii primari ai sistemului de educație, putem fi un vector al acesteia.” a declarat Constantin-Alexandru Manda, președintele Asociației Elevilor din Constanța.

BIROUL DE PRESĂ AL ASOCIAȚIEI ELEVILOR DIN CONSTANȚA

deAsociația Elevilor din Constanța

AEC solicită autorităților locale să prevadă în bugetul pentru anul 2017 fonduri pentru acordarea burselor școlare

În contextul elaborării bugetelor locale pentru anul 2017, Asociația Elevilor din Constanța (AEC) solicită autorităților locale din județul Constanța să prevadă fonduri, în vederea alocării celor patru tipuri de burse școlare (performanță, merit, studiu, ajutor social) pentru elevii scolarizați pe raza localității, conform obligației de la art. 105, alin. (2), lit. d) din Legea educației naționale.

Conform studiului „Indexul accesului la educație al elevilor din județul Constanța în anul școlar 2015-2016”, elaborat de AEC în septembrie 2016, în județul nostru doar 7 localități din totalul de 70 au acordat toate tipurile de burse în anul școlar precedent. Unitățile administrativ-teritoriale care nu au acordat burse în anul școlar 2015-2016 sunt: municipiul Medgidia, orașele Băneasa, Eforie, Hârșova, Negru Vodă, Murfatlar, Ovidiu, precum și comunele 23 August, Adamclisi, Agigea, Aliman, Amzacea, Bărăganu, Castelu, Cerchezu, Chirnogeni, Ciobanu, Ciocîrlia, Cogealac, Comana, Corbu, Costinești, Cumpăna, Cuza Vodă, Deleni, Dobromir, Dumbrăveni, Fântânele, Ghindărești, Gîrliciu, Grădina, Independența, Ion Corvin, Istria, Horia, Limanu, Lipnița, Mereni, Mihail Kogălniceanu, Nicolae Bălcescu, Oltina, Ostrov, Pantelimon, Pecineaga, Poarta Albă, Rasova, Săcele, Saligny, Saraiu, Seimeni, Siliștea, Târgușor, Topalu, Topraisar, Tortoman, Tuzla, Valu lui Traian, Vulturu.

De asemenea, conform art. 82, alin. (2) din Legea educației naționale, Consiliile locale au obligația de a stabili anual cuantumul și numărul de beneficiari ai burselor, raportat la criteriile de acordare, stabilite prin OMECTS nr. 5576/2011.

În cursul ultimelor două săptămâni, AEC a transmis adrese primarilor unităților administrativ-teritoriale mai sus menționate, prin care a solicitat ca în procesul de elaborare a bugetului să fie luată în vedere și obligația acordării burselor. De asemenea, situația existentă a fost adusă și la cunoștința Prefectului, căruia i s-a solicitat sprijinul și utilizarea mecanismului tutelei administrative, în cazul în care vor exista autorități locale care vor refuza să prevadă credite bugetare pentru acordarea burselor.

„Asigurarea respectării legi în materia acordării burselor școlare a reprezentat și reprezintă o prioritate pentru Asociația Elevilor din Constanța, datorită efectelor benefice binecunoscute în privința reducerii abandonului școlar (bursa socială și de studiu), precum și a stimulării performanței academice (bursa de merit și cea de performanță). În localitățile județului Constanța avem parte de o încălcare generalizată a legii în materia acordării burselor școlare, iar acest fapt se poate observa și în rezultatele scăzute la examenele de Evaluare națională și Bacalaureat, unde media județului se află sub cea națională. Lipsa interesului pentru educație este o atitudine dăunătoare pentru comunitățile rurale, care perpetuează situația actuală și se pune în calea progresului.” a declarat Constantin-Alexandru Manda, președintele Asociației Elevilor din Constanța.

 

BIROUL DE PRESĂ AL ASOCIAȚIEI ELEVILOR DIN CONSTANȚA