Arhivă etichete aec manuale

deAsociația Elevilor din Constanța

AEC a acționat în instanță ministerul educației, în problema manualelor pentru clasele a XI-a și a XII-a

 

Ieri, 10 februarie a.c., Asociația Elevilor din Constanța a depus la Curtea de Apel Constanța, Secția a II-a civilă, de contencios administrativ și fiscal, o acțiune îndreptată împotriva Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice, cu scopul obligării MENCȘ la demararea procedurii de achiziție publică, în vederea asigurării manualelor școlare gratuite pentru elevii din clasele a XI-a și a XII-a. Acțiunea a fost înregistrată la instanță și face obiectul dosarului nr. 85/36/2016.

 

Legea educației naționale prevede, la art. 69 alin. (4), faptul că “Elevii şi profesorii din învăţământul de stat şi din învăţământul obligatoriu particular acreditat/autorizat beneficiază de manuale şcolare gratuite”. Până la începutul acestui an școlar, ministerul educației a refuzat să recunoască dreptul elevilor din ciclul liceal superior la manuale școlare gratuite, interpretând în mod tendențios legea educației. La sfârșitul lunii august 2015, în urma demersurilor Asociației Elevilor din Constanța, în parteneriat cu Consiliul Național al Elevilor, ministerul educației a admis faptul că încalcă legea și ca o soluție de compromis, motivând faptul că începerea cursurilor era la două săptămâni distanță, a alocat suma de 55 lei/elev, pentru o decontare ulterioară parțială a manualelor. Acest fapt nu a rezolvat problema, suma fiind prea mică pentru asigurarea manualelor, iar procedura de decontare stufoasă, dovadă că numărul elevilor care și-au decontat parțial manualele a fost unul mic.

 

La începutul lunii ianuarie, Asociația Elevilor din Constanța a notificat MENCȘ cu privire la această problemă și a solicitat demararea procedurii de achiziție publică, pentru ca în luna septembrie elevii din clasele a XI-a și a XII-a să beneficieze de manuale. Răspuns oficial al ministerului educației a fost că până în anul școlar 2019-2020, când ar urma să intre în vigoare noile programe pentru clasa a XI-a, nu va respecta legea și nu va acorda manuale elevilor din ciclul liceal superior. Răspunsul ministerului reprezintă o declarație de încălcare a legii, motiv pentru care AEC a considerat necesar să ceară concursul instanței, în vederea rezolvării problemei.

 

Asociația Elevilor din Constanța își manifestă speranța că decizia Curții de Apel Constanța va fi în favoarea elevilor și a legii, iar începând cu anul școlar următorul legea va fi respectată, iar elevii din ciclul liceal superior vor beneficia de manuale gratuite.

“Așa cum am anunțat la sfârșitul lunii ianuarie, în conferința de presă, unul din obiectivele principale ale AEC în anul 2016 este obținerea de manuale școlare gratuite pentru elevii din clasele a XI-a și a XII-a. Impactul bugetar al acestei măsuri este de aproximativ 80 de milioane lei, o sumă mică pentru respectarea legii și a dreptului la învățământ gratuit, consacrat de art. 32, alin. (4) din Constituția României. Solicităm Guvernului României alocarea sumei necesare demarării licitației din fondul de rezervă aflat la dispoziția prim-ministrului și ministerului educației demararea de urgență a procedurii. Este o batjocură la adresa elevilor să nu beneficiem nici măcar de suportul de curs, un minim necesar pentru un sistem de învățamânt care se pretinde a fi de calitate. AEC va rămâne un apărător al legii și a statului de drept, precum și al drepturilor și intereselor legitime ale elevilor.” a declarat Constantin-Alexandru Manda, președintele Asociației Elevilor din Constanța.

deAsociația Elevilor din Constanța

Activitatea AEC în perioada 1-7 februarie

În perioada 1-7 februarie 2016, Asociația Elevilor din Constanța a avut următoarea agendă publică:

  1. Marți, 2 februarie a.c., s-a desfășurat ședința ordinară a Biroului de Conducere;
  2. Miercuri, 3 februarie a.c., a avut loc o întâlnire de lucru între conducerea AEC și rectorul Universității „Ovidius” din Constanța, prof.univ.dr. Sorin Rugină. În cadrul întâlnirii au fost stabilite detaliile conferinței naționale „Rolul autorităților locale în reformarea învățamântului românesc”, organizată de AEC în parteneriat cu Universitatea „Ovidius” din Constanța, precum și mai multe proiecte comune pe termen mediu și lung. Delegația AEC a fost formată din: Constantin-Alexandru Manda – președinte, Ștefan-Cristian Peltea – șeful cancelariei, vicepreședinte și Geanina-Maria Bostan – vicepreședinte;
  3. Joi, 4 februarie a.c., mai mulți membrii ai AEC au luat parte la dezbaterea publică pe marginea bugetului  Consiliului Județean Constanța și la ședința CJC prilejuită de adoptarea acestuia. Poziția AEC la dezbatere a fost prezentată de Roxana-Maria Chirițoiu, vicepreședinte. În urma demersurilor comune ale AEC și ale Consiliului Tineretului din România, Consiliul Județean Constanța a alocat, la ședința de joi, 200,000 lei pentru fondul destinat activităților de tineret;
  4. Joi, 4 februarie a.c., președintele AEC, Constantin-Alexandru Manda, a efectuat, împreună cu Ștefan-Cristian Peltea, șeful cancelariei, vicepreședinte, o vizită de lucru în municipiul București, care a inclus următoarele activități:
  • întâlnire de lucru cu domnul Ionel Oprea, adjunct al Avocatului Poporului pentru problemele copiilor și tinerilor, în vederea sprijinirii demersurilor inițiate pentru obținerea decontării integrale a navetei și pentru acordarea de manuale școlare gratuite pentru elevii din ciclul liceal superior;
  • participarea la dezbaterea națională „Viitoarele planuri-cadru, între așteptări și realitate”, organizată de Federația Sindicatelor din Educație „Spiru Haret” la Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară;
  • întâlnire de lucru, la sediul ministerului educației, cu Cezar-Mihai Hâj și Andrei-Mihai Crăciun, consilieri la cabinetul ministrului educației. În timpul întâlnirii au fost abordate problema nedecontării integrale a navetei și a neacordării manualelor școlare gratuite elevilor din ciclul liceal superior.