Arhivă etichete abandon scolar

deAndrei-Mihai Tănase

Siguranța elevilor și sprijinirea educației nu reprezintă un interes pentru Primăria Municipiului Constanța! Elevii solicită majorarea finanțării pentru educație!

Asociația Elevilor din Constanța (AEC), organizația reprezentativă a elevilor din județ, solicită Consiliului Local Municipal Constanța și primarului Decebal Făgădău creșterea finanțării educației, în contextul discuțiilor privind adoptarea bugetului local pe anul 2019, astfel încât să acopere fonduri pentru sprijinirea elevilor cu rezultate bune, dar și cei ce se află în risc de abandon școlar, precum și pentru asigurarea siguranței elevilor în școli.

În data de 12 aprilie a.c., AEC a transmis administrației locale cererile elevilor  privind asigurarea pazei în școli și creșterea cuantumurilor de burse, în speranța că finanțarea educației pe raza administrativă a Municipiului Constanța  reprezintă un interes real pentru co aleșii locali, desfășurarea acesteia în condiții de siguranță și cu sprijinirea elevilor aflați în situații de risc reprezentând o normalitate, o cerință indispensabilă a standardelor educaționale adaptate cerințelor secolului XXI.

Asigurarea pazei în unitățile de învățământ reprezintă atât o obligație legală, cât și una morală pentru autoritățile locale, violența în școli, pătrunderea persoanelor străine în incinta unităților de învățământ reprezentând un atentat la efectuarea firească a procesului de predare-învățare.. Asociația Elevilor din Constanța a solicitat în repetate rânduri, în ultimii ani, ca reprezentanții Consiliului Local Constanța să conștientizeze pericolul la care elevii sunt expuși datorită dezinteresului autorității de a investi în securitatea școlilor. Din nefericire, refuzul a rămas unul constant, fără niciun argument concret.

Atragem atenția asupra faptului că legislația în vigoare instituie obligativitatea autorităților locale de a aloca fonduri privind creșterea siguranței unităților de învățământ (art. 4, alin. 1 al Legii 35/2007), precum și obligația de a asigura securitatea clădirilor aflate în patrimoniul Consiliului Local, printre care se află și clădirile unităților de învățământ (art. 2, alin. (1) al Legii 333/2003). Totodată, chiar Legea Educației Naționale prevede, la art. 105, alin. (2), lit. i) faptul că autoritățile locale au obligația să asigure, prin finanțarea complementară a școlilor, fonduri privind „cheltuieli pentru asigurarea securității și sănătății în muncă, pentru personalul angajat, preșcolari și elevi”. Relevant mai este și art. 193, alin. (3) din Regulamentul de Organizare și Funcționare al Unităților de Învățământ Preuniversitar, aprobat prin Ordinul Ministrului Educației Naționale nr. 5079/2016, care prevede următoarele „Autoritățile administrației publice locale asigură condițiile și fondurile necesare pentru implementarea și respectarea normelor de sănătate și securitate în muncă și pentru asigurarea securității copiilor/elevilor și a personalului în perimetrul unității de învățământ.

A doua solicitare pe care elevii constănțeni o au este majorarea cuantumurilor burselor școlare, acestea reprezentând principalul mijloc al autorităților locale pentru a sprijini performanțele școlare ale elevilor merituoși, dar și de a preveni și combate fenomenul tragic al abandonului școlar în România. Obligația Consiliilor Locale de a acorda burse pentru elevii ce îndeplinesc criteriile impuse de OMECTS 5576/2011, este instituită de art. 82 din Legea 1/2011.

Datele statistice ne arată o situație de o gravitate ridicată în sistemul de învățământ din România, aproximativ 1 din 5 persoane între 18 și 24 de ani finalizând sub 8 clase. Totodată, în județul Constanța, rata abandonului școlar atinge o cotă de 3,36%, însemnând că aproximativ 3800 de elevi abandonează școala anual.

Bursele vizează sprijinirea performanței școlare și facilitarea accesului la educație pentru elevii aflați în medii de risc, dar, din păcate, ele nu își pot îndeplini adevăratul scop dacă valorile acestora nu coincid cu nevoile existente. De exemplu, bursa de merit în municipiul Constanța este de 50 lei pe lună, sumă care nu suplinește nici măcar pentru achiziționarea unui abonament pentru toate liniile de transport local în Municipiul Constanța. În acest sens, Asociația Elevilor din Constanța a solicitat în repetate rânduri creșterea cuantumurilor burselor școlare, fapt ignorat de către autoritățile locale, încă din anul 2017.

Creșterea cuantumului burselor școlare în municipiul Constanța ar avea un impact pozitiv major la nivelul comunității educaționale, ducând la diminuarea ratei abandonului școlar și creșterea performanțelor elevilor. Cuantumurile solicitate de către AEC sunt raportate la valoarea salariului minim brut pe economie, și anume: 104 lei (5% din s.m.e.), pentru bursa de merit; 312 lei (15% din s.m.e) pentru bursa de studiu, acordată elevilor cu un venit mediu lunar pe cap de familie cel mult egal salariului minim net pe economie; 420 lei (20% din s.m.e.) pentru bursa de ajutor social, acordată elevilor cu un venit mediu lunar pe cap de familie de sub 50% din salariul minim net pe economie precum și pentru bursa de performanță, acordată elevilor cu rezultate performante la olimpiadele naționale. Din calculele AEC a rezultat că ar fi necesară o suplimentare a fondului de burse cu 12,5 milioane de lei.

Solicităm ferm aleșilor locali să ia în considerare faptul că educația este principalul factor ce poate contribui la dezvoltarea oricărei comunități și să aleagă investiția în creerea unui mediu educațional propice pentru toți elevii.


Din nefericire, elevii din municipiul Constanța sunt nevoiți să meargă zilnic la școală cu frică, sunt nevoiți să învețe în școli unde lipsa siguranței este o caracteristică dominantă. Chiar și în școlile unde paza există, autoritățile prezintă un dezinteres de un nivel foarte greu de justificat, lasă cheltuielile în seama părinților elevilor, care sunt nevoiți să achite sume ce pot ajunge și la 80 lei pe semestru, fapt ce contravine principiului educației gratuite, enunțat de către Constituția României. Interesul nu este mai mare pentru bursele elevilor. Până în 2015, autoritățile locale refuzau vehement să respecte legea, începând să o facă în urma insistențelor AEC. Idem și pentru mărirea cuantumurilor inițiale, ce variau între 10-30 lei pe lună. Toate astea ne fac să ajungem la concluzia că educația nu reprezintă un interes pentru edilul Constanței.” – a declarat Andrei-Mihai Tănase, președinte AEC

deAndrei-Mihai Tănase

Județul Constanța, corigent la asigurarea accesului liber la educație pentru toți elevii!

Asociația Elevilor din Constanța (AEC) a lansat joi, 24 ianuarie a.c., în cadrul unei conferințe de presă, a treia ediție a studiului Indexul accesului la educație al elevilor din județul Constanța, o analiză holistică, cantitativă și calitativă privind gradul și modul în care autoritățile locale își respectă obligațiile legale privind asigurarea accesului echitabil, gratuit și universal la educație pentru toți copii.

Cercetarea s-a bazat pe 8 indicatori, 7 dintre ei reprezentând obligațiile legale pe care autoritățile locale le au în raport cu sprijinirea actului educațional din teritoriu, iar ultimul a evaluat existența unor facilități suplimentare pentru elevi. Indicatorii au urmărit să prezinte cât mai comprehensiv situația învățământului din județ, ei fiind următori:

  1. Alocarea de fonduri pentru investiții și reparații capitale
  2. Existența unor investiții în consolidări și reparații în ceea ce privește infrastructura școlară .
  3. Acordarea burselor școlare pentru elevi
  4. Cuantumul burselor școlare acordate.
  5. Asigurarea cheltuielilor privind paza unității de învățământ din bugetul local
  6. Alocarea de fonduri pentru sprijinirea participării elevilor la concursuri școlare și activități extracurriculare
  7. Alocarea de fonduri pentru cheltuielile materiale cu bunuri și serivicii ale școlilor
  8. Asigurarea de alte facilități pentru elevi.

Dorim să tragem un semnal de alarmă privind rezultatele ccercetării, 40 dintre UAT-urile chestionate nereușind să obțină ”nota de trecere”. Față de anul trecut, numărul a scăzut cu 13 UAT-uri, dar situația continuă să ne prezinte consecințele tragice ale dezinteresului acordat educației de către autoritățile locale. Considerăm că educația reprezintă pilonul de bază al oricărei comunități și este singura cale prin care acestea pot progresa și absența măsurilor pentru sprijinirea ei condamnă orice comunitate la imposibiltatea de a evolua din punct de vere economic și social.

Realizarea studiului ne-a atras atenția și asupra culturii lipsei de transparență în ceea ce privește informațiile de interes public și accesul la acestea. În cazul a 13 UAT-uri, nici până în ziua de astăzi nu au fost trimise răspunsurile la solicitarea adresată acestora, prin intermediul pârghiei legale prevăzute de Legea 544/2001, în vara anului 2018. Totodată, din cauza lipsei comunicării, AEC a acționat în vara anului trecut 20 de UAT-uri din județ, dar din pricina amânării pronunțării instanței, am fost nevoiți să lansăm studiul fără 13 dintre răspunsuri.

Un caz aparte îl reprezintă municipiul Constanța, funcționarii publici înțelegând că transparența este facultativă în ceea ce privește actul decizional și trimițându-ne un răspuns lacunar care ne furniza informații doar asupra unor indicatori evaluați. În ciuda repetatelor telefoane și mail-uri transmise, administrația publică locală a municipiului a refuzat comunicarea, drept care am fost nevoiți să analizăm strict informațiile puse la dispoziție în răspunsul oficial. Astfel, evaluarea indicatorilor a rezultat un punctaj de 3,9 pentru Municipiul Constanța, sub ”nota de trecere”.

Ne dorim ca studiul realizat de noi să reprezinte un fundament pentru viitoarele demersuri, el furnizându-ne informațiile de care avem nevoie pentru a concentra eforturile în mod corespunzător. De asemenea, sperăm ca autoritățile locale să constate gravitatea dezinteresului față de educație și să se aplece cu o atenție sporită asupra asigurării accesului liber la educație în anul școlar ce urmează. În perioada ce urmează, AEC va întreprinde demersuri pentru determinarea autorităților locale din județ să asigure burse, informațiile obținute de către noi arătând că doar 34 dintre cele 70 de UAT-uri din județ au adoptat hotărâri de consiliu local în acest sens. Astfel, Asociația Elevilor din Constanța va monitoriza atent evoluția autorităților în ceea ce privește asigurarea de măsuri reale pentru facilitarea accesului echitabil, gratuit și universal la educație pentru toți copii și va continua demersurile pentru remedierea problemelor.” – Andrei-Mihai Tănase, președinte AEC

Studiul integral poate fi consultat aici:

Indexul accesului la educație

BIROUL DE PRESĂ AL ASOCIAȚIEI ELEVILOR DIN CONSTANȚA

deAsociația Elevilor din Constanța

AEC solicită autorităților locale să prevadă în bugetul pentru anul 2017 fonduri pentru acordarea burselor școlare

În contextul elaborării bugetelor locale pentru anul 2017, Asociația Elevilor din Constanța (AEC) solicită autorităților locale din județul Constanța să prevadă fonduri, în vederea alocării celor patru tipuri de burse școlare (performanță, merit, studiu, ajutor social) pentru elevii scolarizați pe raza localității, conform obligației de la art. 105, alin. (2), lit. d) din Legea educației naționale.

Conform studiului „Indexul accesului la educație al elevilor din județul Constanța în anul școlar 2015-2016”, elaborat de AEC în septembrie 2016, în județul nostru doar 7 localități din totalul de 70 au acordat toate tipurile de burse în anul școlar precedent. Unitățile administrativ-teritoriale care nu au acordat burse în anul școlar 2015-2016 sunt: municipiul Medgidia, orașele Băneasa, Eforie, Hârșova, Negru Vodă, Murfatlar, Ovidiu, precum și comunele 23 August, Adamclisi, Agigea, Aliman, Amzacea, Bărăganu, Castelu, Cerchezu, Chirnogeni, Ciobanu, Ciocîrlia, Cogealac, Comana, Corbu, Costinești, Cumpăna, Cuza Vodă, Deleni, Dobromir, Dumbrăveni, Fântânele, Ghindărești, Gîrliciu, Grădina, Independența, Ion Corvin, Istria, Horia, Limanu, Lipnița, Mereni, Mihail Kogălniceanu, Nicolae Bălcescu, Oltina, Ostrov, Pantelimon, Pecineaga, Poarta Albă, Rasova, Săcele, Saligny, Saraiu, Seimeni, Siliștea, Târgușor, Topalu, Topraisar, Tortoman, Tuzla, Valu lui Traian, Vulturu.

De asemenea, conform art. 82, alin. (2) din Legea educației naționale, Consiliile locale au obligația de a stabili anual cuantumul și numărul de beneficiari ai burselor, raportat la criteriile de acordare, stabilite prin OMECTS nr. 5576/2011.

În cursul ultimelor două săptămâni, AEC a transmis adrese primarilor unităților administrativ-teritoriale mai sus menționate, prin care a solicitat ca în procesul de elaborare a bugetului să fie luată în vedere și obligația acordării burselor. De asemenea, situația existentă a fost adusă și la cunoștința Prefectului, căruia i s-a solicitat sprijinul și utilizarea mecanismului tutelei administrative, în cazul în care vor exista autorități locale care vor refuza să prevadă credite bugetare pentru acordarea burselor.

„Asigurarea respectării legi în materia acordării burselor școlare a reprezentat și reprezintă o prioritate pentru Asociația Elevilor din Constanța, datorită efectelor benefice binecunoscute în privința reducerii abandonului școlar (bursa socială și de studiu), precum și a stimulării performanței academice (bursa de merit și cea de performanță). În localitățile județului Constanța avem parte de o încălcare generalizată a legii în materia acordării burselor școlare, iar acest fapt se poate observa și în rezultatele scăzute la examenele de Evaluare națională și Bacalaureat, unde media județului se află sub cea națională. Lipsa interesului pentru educație este o atitudine dăunătoare pentru comunitățile rurale, care perpetuează situația actuală și se pune în calea progresului.” a declarat Constantin-Alexandru Manda, președintele Asociației Elevilor din Constanța.

 

BIROUL DE PRESĂ AL ASOCIAȚIEI ELEVILOR DIN CONSTANȚA

deAsociația Elevilor din Constanța

Asociația Elevilor din Constanța solicită Guvernului adoptarea OUG privind decontarea integrală a navetei până la începerea cursurilor din noul an școlar

Asociația Elevilor din Constanța (AEC) salută punerea în dezbatere publică, de către Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice (MENCȘ), a proiectului Ordonanței de Urgență a Guvernului, prin care elevilor care studiază în altă localitate decâte cea de domiciliu le vor fi acoperite integral costurile aferente navetei[1].

Conform proiectului Ordonanței de Urgență, elevii navetisți ar urma să își achiziționeze abonamentul la jumătate de preț, subvenția către transportator urmând să fie acoperită de către Consiliul Județean. Ulterior, elevul își va deconta abonamentul la contabilitatea unității de învățământ, din banii proveniți prin finanțarea complementară, asigurată prin bugetul local și bani proveniți din sume defalcate de la bugetul național. Astfel, atât autoritățile centrale, cele locale și cele județene vor contribui într-un mod echitabil la asigurarea integrală a costurilor de transport pentru elevii care studiază în altă localitate decât cea de domiciliu.

Asociația Elevilor din Constanța solicită Guvernului României adoptarea acestui proiect până pe data de 12 septembrie, când vor debuta cursurile anului școlar 2016-2017. Adoptarea Ordonanței de Urgență până la momentul menționat este imperioasă pentru a produce efectele preconizate, de reducere a abandonului școlar în rândul elevilor proveniți din mediul rural, aflați în situație de risc.

După plafonarea decontării navetei elevilor care studiază în altă localitate decât cea de domiciliu, în august 2013, peste 35.000 de elevi din România au abandonat școala, din cauza lipsei banilor pentru a ajunge la cursuri. În anul 2013, înainte de momentul în care decontarea navetei a fost plafonată, în țara noastră exista un număr de 198,941 de copii navetiști, într-un singur an acesta scăzând la 163,872, cauză vizibilă fiind lipsa banilor pentru asigurarea costurilor de transport.

            „După nenumărate demersuri, care au durat aproape 3 ani, suntem pe punctul de a reveni la normalitate. Decontarea integrală a costurilor de transport pentru elevii care studiază în altă localitate decât cea de domiciliu este o măsură de bun simț, într-un stat care sprijină accesul liber la educație pentru toți copiii săi, indiferent de mediul de proveniență sau venitul familiei. Este condamnabil faptul că timp de 3 ani de zile elevii navetiști cu o situație materială precară au fost nevoiți să părasească școala, din cauza indolenței statului român. Adoptarea Ordonanței în ședința de Guvern de săptămâna viitoare este deosebit de importantă, pentru ca aceasta să fie aplicată încă din prima zi de școală.” a declarat Constantin-Alexandru Manda, președintele Asociației Elevilor din Constanța

 

BIROUL DE PRESĂ AL ASOCIAȚIEI ELEVILOR DIN CONSTANȚA

[1] Nota de fundamentare și proiectul Ordonanței de Urgență – http://edu.ro/proiect-oug-pentru-modificarea-art-84-alin-3-%C5%9Fi-art-105-alin-2-lit-e-din-legea-educa%C5%A3iei-na%C5%A3ionale

deAsociația Elevilor din Constanța

O nouă solicitare adresată Guvernului României: Decontarea integrală a costurilor de transport destinate navetei elevilor

Asociația Elevilor din Constanța, Consiliul Național al Elevilor și Organizația Salvați Copiii își exprimă îngrijorarea cu privire la menținerea măsurii de plafonare a sumelor decontate pentru abonamentele de transport ale elevilor, la un nivel care afectează grav participarea școlară a unui număr de peste 161.000 de copii.

Lipsa unei finanțări corespunzătoare a accesului la facilitățile de transport, prin asigurarea gratuității prevăzute de art. 84 alin. (3) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, creează obstacole nepermise în respectarea dreptului la educație și conduce inevitabil la creșterea ratei abandonului școlar și adâncirea stării lor de sărăcie și excluziune socială.

Astfel, Asociația Elevilor din Constanța, Consiliul Național al Elevilor și Organizația Salvați Copiii solicită Guvernului României adoptarea imediată a unei Ordonanțe de Urgență, cu scopul asigurării integrale de către stat a costurilor destinate navetei elevilor care studiază în altă localitate decât cea de domiciliu, astfel revenindu-se la situația dinainte de august 2013, când decontarea navetei elevilor a fost plafonată la 26 lei/3 km + 2 lei/km, prin Ordonanța Guvernului nr. 29/2013 privind reglementarea unor măsuri bugetare.

În România, sărăcia și părăsirea timpurie a școlii, a căror condiționare reciprocă a fost ilustrată, fără echivoc, de către Guvernul actual, în ”Pachetul național anti-sărăcie” lansat de Guvern în februarie 2016[1], înregistrează în fiecare an creșteri alarmante. Peste 1,7 milioane de copii (51%) sunt supuși riscului de sărăcie[2], iar 31,5% dintre aceștia, în special în mediul rural, trăiesc în condiții de deprivare materială severă.

În prezent, în condițiile decontării parțiale a costurilor de transport, în România, anual peste 35.000 de copii abandonează școala, din cauza lipsei banilor pentru transport. În anul 2013, înainte de momentul în care decontarea navetei a fost plafonată, în țara noastră existau un număr de 198,941 de copii navetiști, într-un singur an numărul acestora scăzând la 163,872, cauza vizibilă fiind lipsa banilor pentru asigurarea costurilor de transport.

De asemenea, înaintea plafonării navetei, rata părăsirii timpurii a școlii era de 17,4%, în aproape doi ani și jumătate aceasta crescând cu aproximativ 2%. La momentul aprilie 2016, abandonul școlar înregistra valoarea de de 19,1%, conform Eurostat, în acest moment România aflându-se pe locul 3 în Uniunea Europeană la acest capitol.

În prezent, elevilor navetiști li se decontează aproximativ 20-25% din costul abonamentului, ajungându-se ca unui elev care plătește 270 lei pe un abonament să i se deconteze doar 54 lei. Este o situație care poate fi interpretată ca o încălcare a dispoziției constituționale conform căreia ”Învățământul de stat este gratuit.”[3].

Fără îndoială, refuzul privind decontarea integrală a costurilor de transport pentru elevii care studiază în altă localitate decât cea de domiciliu amplifică inechitățile din sistemul de învățământ și discriminează copiii proveniți din familii cu o situație materială precară, în parte aflate în comunități vulnerabile.

De asemenea, Consiliul Național al Elevilor, Asociația Elevilor din Constanța și Organizația Salvați Copiii solicită Guvernului României descentralizarea mecanismului de decontare a costurilor navetei, prin subvenționarea acestora cu 50% de către Consiliul Județean, permițând astfel elevului să-și cumpere abonamentul la jumătate de preț, decontarea ulterioară integrală a acestuia urmând a fi efectuată de către unitatea de învățământ, din bani proveniți de la bugetul de stat și bugetele locale.

„Garantarea accesului gratuit şi nediscriminatoriu la educaţie al tuturor copiilor este un imperativ pentru care trebuie să ne mobilizăm cu toţii – societatea civilă, autorităţile decizionale, părinţii, cadrele didactice. Faptul că un număr mare de copii, majoritatea venind din comunități rurale, nu poate beneficia de transport gratuit, ar trebui să constituie, în opinia noastră, o preocupare majoră a autorităților centrale și locale, pentru a asigura accesul fizic al copiilor la educația școlară. Nu-și dorește nimeni ca abandonul școlar să ia proporții, însă, pentru a preveni acest lucru, trebuie să investim mai mult și responsabil în educația copiilor noștri.” a declarat Gabriela Alexandrescu, Președintele Executiv al Organizației Salvați Copiii.

„Este cu adevărat o formă de ipocrizie să îți asumi ca stat român să scazi abandonul școlar și rata de părăsire timpurie a școlii de la 17 puncte procentuale la 11 puncte procentuale până în 2020 și să acționezi în mod indirect, dar sistematic, în sensul creșterii ei, prin tăierea decontării integrale a navetei elevilor. Sunt 125,000 de elevi navetiști care momentan sunt aproape invitați de Guvernul României să părăsească școala. Școala ar trebui să fie accesibilă tuturor în mod gratuit, iar faptul că nu există licee în mediul rural pentru elevi și sunt obligați ca, din bani proprii, să își plătească naveta aduce un impact negativ prin lipsa echității, atât asupra acestora, cât și asupra României în general, prin creșterea părăsirii timpurii, incalificare, șomaj. Este absolut necesar ca Guvernul României să demonstreze că prețuiește educația și respectă dreptul elevilor la educație gratuită și accesibilă tuturor nu doar în declarații, ci în realitate.” a declarat Horia Oniță, Președintele Consiliului Național al Elevilor.

„Este de tragic și de neconceput ca, în anul 2016, într-un stat membru al Uniunii Europene, să existe copii care nu finalizează învățământul obligatoriu din cauza lipsurilor materiale. Faptul că peste 35.000 de elevi navetiști abandonează anual școala este o problemă deosebit de gravă, pe care Guvernul are obligația să o rezolve în cel mai scurt timp cu putință. Solicităm domnului prim-ministru Dacian Cioloș adoptarea imediată a unei Ordonanțe de Urgență, care să repare nedreptatea comisă elevilor din România acum 3 ani, când decontarea cheltuielilor de transport pentru elevii navetiști a fost plafonată, măsură care a crescut profund inechitățile, defavorizându-i pe cei proveniți din familii fără posibilități materiale.” a declarat Constantin-Alexandru Manda, Președintele Asociației Elevilor din Constanța.

O decizie favorabilă elevilor poate fi considerată o ilustrare a respectării principiului general al interesului superior al copilului care trebuie să prevaleze „în toate demersurile şi deciziile care privesc copiii, întreprinse de autorităţile publice.”[4] Decontarea cheltuielilor de deplasare pentru elevii nevoiți să învețe într-o altă localitate decât cea în care se află domiciliul lor reprezintă, alături de alte măsuri, „o plasă de siguranță” pentru educația copiilor.

Reafirmând urgența rezolvării acestei situații, Organizația Salvați Copiii, Asociația Elevilor din Constanța și Consiliul Național al Elevilor îşi oferă disponibilitatea de a sprijini demersurile Guvernului în asigurarea dreptului la educație gratuită pentru toți copiii.

                                                                      

Despre Organizaţia Salvaţi Copiii

Salvați Copiii este o organizație neguvernamentală, asociație de utilitate publică, non-profit, democratică, neafiliată politic sau religios, care militează activ pentru protecția drepturilor copilului în România, din 1990, în acord cu prevederile Convenţiei Naţiunilor Unite cu privire la Drepturile Copilului, cu Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene și cu legislația României. În calitate de membru al Save the Children International, cea mai mare organizaţie independentă din lume care promovează drepturile copilului şi care cuprinde 30 de membri şi desfăşoară programe în peste 120 de ţări, VIZIUNEA noastră este o lume care respectă, pentru fiecare copil, dreptul său la supraviețuire, educație, protecție și participare, asumându-ne MISIUNEA de a obţine progrese importante privind modul în care copiii sunt trataţi şi producerea schimbărilor imediate şi de durată în viaţa acestora. În cei 26 de ani de activitate, peste 1.340.000 de copii au fost implicați în programele și campaniile Organizației Salvați Copiii.

Despre Asociația Elevilor din Constanța

Asociația Elevilor din Constanța este o organizație neguvernamentală care reprezintă drepturile și interesele elevilor din județul Constanța, fiind prima asociație din România înființată și condusă de elevi, pentru reprezentarea elevilor. Odată cu înființarea sa, în anul 2013, AEC reprezintă un actor puternic pe scena sistemului de învățământ românesc, luptându-se pentru dezvoltarea acestuia și apărând interesele legitime ale elevilor.

Despre Consiliul Național al Elevilor

Consiliul Național al Elevilor (CNE) este structura reprezentativă a elevilor la nivel național, afiliată Organizației Europene a Consiliilor Elevilor, însumând peste 10,000 de membri la nivel național și reprezentanți aleși în mod democratic în peste 1000 de unități de învățământ preuniversitar, cât și la nivel județean și național. Obiectivul principal al Consiliului Național al Elevilor este reprezentarea intereselor elevilor, beneficiari primari ai sistemului de învățământ, și apărarea drepturilor tuturor elevilor din România, militând pentru o reformă veritabilă a educației astfel încât aceasta să ofere elevilor competențe și abilități pentru viață și pentru piața muncii.

[1] http://gov.ro/ro/obiective/strategii-politici-programe/pachetul-national-anti-saracie&page=1

[2] Raportul Salvați Copiii „Sărăcia şi excluziunea socială a copiilor din Europa” http://goo.gl/TJti56

[3] Art. 32, alin. (4), Constituția României.

[4] Art. 2, alineat (4) Legea 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului.