Arhivă categorie Generale

AEC solicită demiterea inspectorului școlar general, Zoia Gabriela Bucovală, și răspunde falselor argumente ale reprezentanților Consiliului Județean Constanța!

Asociația Elevilor din Constanța (AEC) a fost prezentă în data de 30 ianuarie a.c. la ședința ordinară a Consiliului Județean Constanța. În acest sens, a fost înfăptuit un protest în fața clădirii Palatului Administrativ, iar ulterior o parte din reprezentanții Asociației au fost prezenți în sala Remus Opreanu în timpul ședinței. Pentru a aduce în discuție solicitările AEC, și anume convocarea de îndată a unei ședințe extraordinare pentru adoptarea unei hotărâri de județean în vederea asigurării subvențiilor aferente reducerilor elevilor la transportul județean, prevăzute de art. 84, alin. (1) și (2), Andrei-Mihai Tănase, președintele AEC, a luat cuvântul înainte de începerea ședinței, afirmând clar că nu face parte din sfera de interes a elevilor să efectueze calcule și să dezbată metode de aplicare ale legii, acestea fiind responsabilitățile funcționarilor publici ai autorității județene.

Ca replică, atât reprezentanții CJC cât și ai ISJ au susținut teza conform căreia legea ar fi vagă și inaplicabilă. Dorim pe această cale să răspundem punctual argumentelor acestora.

Referitor la aspectele juridice prezentate de către reprezentanții CJC, și anume

Președintele Autorității Naționale pentru Reglementarea Serviciilor Comunitare de Utilități Publice va aproba, prin ordin, contractul-cadru de delegare a gestiunii serviciilor publice de transport local sau județean de persoane până la sfârșitul lunii aprilie anul curent. După aprobarea contractului-cadru, Consiliul Județean Constanța va atribui contractul de delegare a gestiunii operatorilor de transport în conformitate cu prevederile legislației în vigoare privind achizițiile publice. Odată cu atribuirea contractului antemenționat, Consiliul Județean Constanța va aproba tarifele de călătorie pe care le practică operatorii. Așa cum s-a mai relevat și altă dată, aprobarea tarifelor este o etapă deosebit de importantă întrucât subvențiile se vor stabili prin raportare la tarifele aprobate de către consiliul județean.”, precizăm următoarele:

 • În România, una din principalele caracteristici ale legilor este că, imediat ce acestea intră în vigoare, se dispune aplicarea lor (în absența unei prorogări). Astfel, odată ce Legea 328/2018 a intrat în vigoare, prevederile ei trebuie să fie respectate, indiferent de prezența unor norme la nivel național, acestea urmând să fie stabilite de către fiecare autoritate deliberativă locală în parte pentru a duce la îndeplinire condițiile legii. Pe cale de consecință, argumentul așteptării normelor de aplicare este unul invalid și are scopul de tergiversare.
 • Absența unui contract de delegare a gestiunii serviciului public de transport călători în trafic județean nu împiedică autoritatea locală din a acorda subvenții, contractul nereprezentând o condiție pentru acest lucru. În momentul de față, serviciul de transport se efectuează în baza regulamentului județean de transport, pe care operatorii de transport sunt obligați să îl respecte și implicit să acorde reduceri elevilor. Or, acest lucru nu este posibil în absența acordării unei compensații din partea Consiliului Județean Constanța.

În cadrul ședinței, președintele Consiliului Județean Constanța, Marius-Horia Țuțuianu, a precizat faptul că Asociația Elevilor de Constanța este un ONG, neavând calitatea de reprezentant al elevilor. Venim, astfel, cu recomandarea ca înainte de orice declarație publică privind aspecte nestăpânite de acesta, să consulte actele normative aflate în vigoare. Statutul Elevului, aprobat prin OMEN 4742/2016, prevede la art. 30, lit. b), următoarele:

„Art. 30

În vederea reprezentării drepturilor și intereselor elevilor, aceștia se pot asocia în:

         a) consiliul elevilor;

         b)asociațiile reprezentative ale elevilor.”

Ulterior declarațiilor reprezentanților CJC, a luat cuvântul doamna inspector școlar general, Zoia Gabriela Bucovală, prezentând datele oficiale privind numărul de elevi cărora le este decontată naveta integral, conform art. 84, alin. (3) din Legea 1/2011, deși discuțiile se purtau referitor la altă reglementare a acestei legi, art. 84, alin. (1) și (2), ce prevede reducerile acordate pentru elevi la transportul județean. Tragem un semnal de alarmă asupra confundării celor două reglementări, prima referindu-se la decontarea transportului elevilor din localitatea de domiciliu în localitatea în care aceștia studiază, ceea ce presupune că elevul își achiziționează abonamentul la prețul integral, urmând ca suma să fie decontată prin intermediul școlilor, din bugetul consiliilor locale și al MEN. Solicitările AEC au venit în sensul respectării art. 84, alin. (1) și (2), reglementare ce instituie dreptul elevilor de a beneficia de tarif redus la abonamentele de transport județean, ceea ce presupune că autoritatea publică cu atribuții pe serviciul respectiv de transport are obligația corelativă de a acorda compensații operatorilor de transport ce acordă reducerile, pentru acoperirea diferenței de preț.

Considerăm de o gravitate uriașă lipsa capacității de a înțelege un text scris a doamnei inspector, dovada fiind că poziția prezentată se află în paralel cu fondul discuțiilor. Atragem atenția asupra intenției de a crea confuzie a declarațiilor inspectorului general, ea susținând astfel încălcarea legii în continuare de către Consiliul Județean Constanța.

Pe cale de consecință, solicităm Ministrului educației, Ecaterina Andronescu, să dispună demiterea doamnei Zoia Bucovală din funcția de inspector școlar general al județului Constanța. Totodată, solicităm președintelui Consiliului Județean Constanța să sisteze de îndată tentativele de amânare a respectării legii și să convoace o ședință extraordinară a consiliului județean pentru aprobarea unui proiect de hotărâre pentru acordarea reducerilor elevilor și studenților.

 

Județul Constanța, corigent la asigurarea accesului liber la educație pentru toți elevii!

Asociația Elevilor din Constanța (AEC) a lansat joi, 24 ianuarie a.c., în cadrul unei conferințe de presă, a treia ediție a studiului Indexul accesului la educație al elevilor din județul Constanța, o analiză holistică, cantitativă și calitativă privind gradul și modul în care autoritățile locale își respectă obligațiile legale privind asigurarea accesului echitabil, gratuit și universal la educație pentru toți copii.

Cercetarea s-a bazat pe 8 indicatori, 7 dintre ei reprezentând obligațiile legale pe care autoritățile locale le au în raport cu sprijinirea actului educațional din teritoriu, iar ultimul a evaluat existența unor facilități suplimentare pentru elevi. Indicatorii au urmărit să prezinte cât mai comprehensiv situația învățământului din județ, ei fiind următori:

 1. Alocarea de fonduri pentru investiții și reparații capitale
 2. Existența unor investiții în consolidări și reparații în ceea ce privește infrastructura școlară .
 3. Acordarea burselor școlare pentru elevi
 4. Cuantumul burselor școlare acordate.
 5. Asigurarea cheltuielilor privind paza unității de învățământ din bugetul local
 6. Alocarea de fonduri pentru sprijinirea participării elevilor la concursuri școlare și activități extracurriculare
 7. Alocarea de fonduri pentru cheltuielile materiale cu bunuri și serivicii ale școlilor
 8. Asigurarea de alte facilități pentru elevi.

Dorim să tragem un semnal de alarmă privind rezultatele ccercetării, 40 dintre UAT-urile chestionate nereușind să obțină ”nota de trecere”. Față de anul trecut, numărul a scăzut cu 13 UAT-uri, dar situația continuă să ne prezinte consecințele tragice ale dezinteresului acordat educației de către autoritățile locale. Considerăm că educația reprezintă pilonul de bază al oricărei comunități și este singura cale prin care acestea pot progresa și absența măsurilor pentru sprijinirea ei condamnă orice comunitate la imposibiltatea de a evolua din punct de vere economic și social.

Realizarea studiului ne-a atras atenția și asupra culturii lipsei de transparență în ceea ce privește informațiile de interes public și accesul la acestea. În cazul a 13 UAT-uri, nici până în ziua de astăzi nu au fost trimise răspunsurile la solicitarea adresată acestora, prin intermediul pârghiei legale prevăzute de Legea 544/2001, în vara anului 2018. Totodată, din cauza lipsei comunicării, AEC a acționat în vara anului trecut 20 de UAT-uri din județ, dar din pricina amânării pronunțării instanței, am fost nevoiți să lansăm studiul fără 13 dintre răspunsuri.

Un caz aparte îl reprezintă municipiul Constanța, funcționarii publici înțelegând că transparența este facultativă în ceea ce privește actul decizional și trimițându-ne un răspuns lacunar care ne furniza informații doar asupra unor indicatori evaluați. În ciuda repetatelor telefoane și mail-uri transmise, administrația publică locală a municipiului a refuzat comunicarea, drept care am fost nevoiți să analizăm strict informațiile puse la dispoziție în răspunsul oficial. Astfel, evaluarea indicatorilor a rezultat un punctaj de 3,9 pentru Municipiul Constanța, sub ”nota de trecere”.

Ne dorim ca studiul realizat de noi să reprezinte un fundament pentru viitoarele demersuri, el furnizându-ne informațiile de care avem nevoie pentru a concentra eforturile în mod corespunzător. De asemenea, sperăm ca autoritățile locale să constate gravitatea dezinteresului față de educație și să se aplece cu o atenție sporită asupra asigurării accesului liber la educație în anul școlar ce urmează. În perioada ce urmează, AEC va întreprinde demersuri pentru determinarea autorităților locale din județ să asigure burse, informațiile obținute de către noi arătând că doar 34 dintre cele 70 de UAT-uri din județ au adoptat hotărâri de consiliu local în acest sens. Astfel, Asociația Elevilor din Constanța va monitoriza atent evoluția autorităților în ceea ce privește asigurarea de măsuri reale pentru facilitarea accesului echitabil, gratuit și universal la educație pentru toți copii și va continua demersurile pentru remedierea problemelor.” – Andrei-Mihai Tănase, președinte AEC

Studiul integral poate fi consultat aici:

Indexul accesului la educație

BIROUL DE PRESĂ AL ASOCIAȚIEI ELEVILOR DIN CONSTANȚA

În urma protestelor AEC, președintele Consiliului Județean Constanța promite că va acorda reduceri elevilor la transportul județean!

 

Asociația Elevilor din Constanța (AEC) a reușit ca după a doua zi de protest să obțină o promisiune din partea președintelui Consiliului Județean Constanța, Marius-Horia Țuțuianu, că reducerile elevilor la transportul județean vor fi acordate.

Vineri, 11 ianuarie, în ciuda temperaturilor scăzute, elevii au continuat protestul în fața Consiliului Județean, fiind o premieră, atât la nivel local, cât și la nivel național. La scurt timp după începerea protestului, președintele CJC a invitat reprezentanții Asociației la dialog. Discuțiile au fost purtate în regim de consultări, conducerea autorității publice  recunoscând obligația de a acorda reduceri elevilor și studenților și asumându-și că vor căuta cel mai rapid mod de a face acest lucru.

Astfel, la nivelul Consiliului Județean Constanța va fi constituit un grup de lucru în care AEC va fi membru permanent, prima întâlnire urmând a avea loc luni, 14 ianuarie 2019. Facem precizarea că din cauza acestor întârzieri nejustificate, odată cu începerea școlii, elevii vor fi prejudiciați prin lipsa posibilității de a achiziționa abonamente la preț redus, așa cum au dreptul. AEC va insista pentru urgentarea demersurilor, întrucât prejudiciile create elevilor trebuie oprite într-un timp cât mai scurt. De asemenea, vom solicita și tragerea la răspundere civilă a persoanelor vinovate și înființarea unui mecanism prin care elevii prejudiciați să își poată recupera banii pe care i-au plătit în plus în mod nejustificat.

“Asociația Elevilor din Constanța va participa în mod activ la fiecare ședință a grupului de lucru, încercând pe cât posibil să grăbească întocmirea documentației necesare, astfel încât fiecare elev să poată beneficia cât mai repede posibil de dreptul lor la transport județean redus. Ne asumăm ca după fiecare ședință să aducem la cunoștința publicului rezultatele discuțiilor și demersurile ce vor fi efectuate. Atitudinea va rămâne una vigilentă, AEC urmând a reîncepe protestele în cazul observării oricărei tentative de stagnare sau amânare a demersurilor ce poate crește perioada de așteptare a elevilor. Vom sprijini și tehnic grupul de lucru, astfel încât scuza <<nu știm/nu se poate>> să nu existe. Ne propunem ca până cel târziu miercuri să avem un proiect de hotărâre astfel încât săptămâna viitoare să existe o ședință extraordinară a Consiliului Județean Constanța. Nu vom accepta în niciun caz invocarea propriei culpe a funcționarilor sau fostei conduceri a Consiliului Județean. ” a declarat Andrei-Mihai Tănase, președinte AEC.

Retrospectiva săptămânii 23-29 octombrie

Sub deviza „Te ajutăm să îți conturezi viitorul”, Asociația Elevilor din Constanța a ajuns săptămâna trecută în încă două localități din județul Constanța, în cadrul caravanei „ABC-ul carierei”. Peste 350 de elevi din Cobadin (23.10) și Mihail Kogălniceanu (29.10) au avut ocazia să îi întâlnească pe avocatul Costin Udrea și agentul de poliție Elisa Toader.

Problema transportului elevilor navetiști a fost și rămâne o prioritate pentru AEC. Pe acest subiect, președintele AEC, Constantin-Alexandru Manda, a avut marți (24.10) două întâlniri de lucru cu domnul prof. Petrică Miu, inspector general al ISJ Constanța, și doamna Mirela Matichescu, administrator public al județului Constanța.

Și miercuri (25.10) a fost o zi plină pentru reprezentanții AEC. Dimineață am luat parte la videoconferință organizată de ministrul Educației, domnul Liviu Pop, cu inspectorii generali din întreaga țară, iar începând cu ora 14:00 a avut loc ședința Biroului de Conducere, în care am pus la punct prioritățile pe termen scurt ale Asociației.

Joi dimineață (26.10) am pornit spre București, unde am participat la întâlnirea de lucru a Alianței pentru o Educație de Calitate (APEC) cu ministrul Educației, domnul Liviu Pop, iar ulterior la o conferință de presă comună. Aici am ridicat în discuție problema finanțării și am cerut ca începând cu anul 2018 costul standard per elev pentru bunuri și servicii să reflecte nevoile reale ale unităților de învățământ și să existe coeficienți de diferențiere în funcție de profil și specializare. Lipsa unei finanțări corespunzătoare pentru cheltuieli cu bunuri și servicii are ca efect existența fondului școlii, prin care elevii și părinții achită cheltuieli minime de funcționare ale școlilor. Din partea AEC la această întâlnire au participat președintele Asociației, Constantin-Alexandru Manda, și Ana Mardare, vicepreședinte.

Am încheiat activitatea din această săptămână în ziua de sâmbătă (28.10), când a avut loc ședința Adunării generale, prima după finalizarea recrutărilor. Noii membrii ai AEC sunt dornici să își cunoască drepturile și să lupte pentru ele, așa că rămâneți pe frecvență pentru mai multe surprize.

 

Retrospectiva saptamanii 16-22 octombrie

Luna octombrie este mereu una plină pentru reprezentarea elevilor, iar ultima nu a încălcat această regulă.

În săptămâna 16-22 octombrie, caravana ABC-ul carierei a ajuns în două noi localități – Medgidia (16 octombrie) și Negru-Vodă (18 octombrie). Sub deviza „Te ajutăm să îți conturezi viitorul”, partenerii noștri, doamna Alina Moise (Enel România), avocatul Costin Udrea, actorul Dan Cojocaru și istoricul Costin Scurtu, au stat de vorbă cu cei peste 200 de elevi despre profesiile acestora și traseul în carieră.

Președintele AEC, Constantin-Alexandru Manda, a luat parte la două evenimente, după cum urmează:

 • Marți, acesta a participat la a III-a întrunire a grupului de lucru privind echitatea în sistemul de educație, care a avut loc la Palatul Cotroceni, în cadrul Dezbaterii Naționale pentru Educație și Cercetare „România Educată”, organizată de Administrația Prezidențială;
 • În perioada 19-20 octombrie a participat la Atelierul Tehnic Regional privind Examinările și Evaluările în Regiunea Europa și Asia Centrală, organizat în municipiul București de către Reprezentanța UNICEF în România, Ministerul Educației Naționale și Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OECD).

Vineri, Ana Mardare, vicepreședinte, a luat parte la Prefectura Constanța la întâlnirea cu reprezentanții organizațiilor neguvernamentale din județ privind Parteneriatul pentru o Guvernare Deschisă – OGP.

La final de săptămână, sâmbătă, a avut loc la Hotel Sport a doua sesiune de interviuri din cadrul recrutărilor de toamnă, AEC având 36 de noi membri, dornici de reprezentarea colegilor lor.

Retrospectiva săptămânii 25 septembrie – 1 octombrie

Asociația Elevilor din Constanța se pregătește cu pași repezi de lansarea Indexului accesului la educație, începerea caravanei ABC-ul carierei și deschiderea sezonului recrutărilor de toamnă. De aceea, săptămâna trecută membrii Biroului de Conducere au lucrat necontenit pentu ca aceste activități să se ridice la nivelul așteptărilor.

Joi, 28 septembrie, Președintele României a promulgat legea de aprobare a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 69/2016. Forma finală a acesteia conține un amendament promovat de AEC, care prevede faptul că beneficiază de decontarea navetei toți elevii care în localitatea de domiciliu nu pot fi școlarizați la profilul sau specializarea dorită. Până în prezent, elevii navetiști puteau beneficia de decontarea transportului doar dacă în localitatea de domiciliu nu aveau o unitate de învățământ.

Tot în data de 28 președinte, AEC a participat la București la o întâlnire între reprezentanții elevilor, sindicatelor de educație și cei ai părinților, care a avut rolul discutării unei serii de priorități comune, pe care să le promovăm în vederea îmbunătățirii învățământului românesc.

Faptul că și în restul țării se dezvoltă mișcarea de reprezentare a elevilor nu poate decât să ne bucure. De aceea, la finalul săptămânii, președintele AEC, Alexandru Manda, a fost prezent la Baia Mare, unde a facilitat seminarul de reprezentare al Asociației Elevilor din Maramureș.

Activitatea AEC în perioada 8-14 mai 2017

În perioada 8-14 mai a.c., Asociația Elevilor din Constanța a avut următoarea agendă publică:

 • Marți, 9 mai a.c., cu ocazia Zilei Europei, a avut loc la Colegiul Național „Mihai Eminescu” lansarea și primul seminar de informare din cadrul proiectului „Uniunea Europeană mai aproape de elevi”, derulat în această lună de Asociația Elevilor din Constanța, în cadrul celei de-a III-a ediții a proiectului „Promotori pentru democrație europeană”, organizat de Biroul de Informare al Parlamentului European în România. Proiectul „Uniunea Europeană mai aproape de elevi” constă în organizarea în liceele constănțene a unor seminare de informare cu privire la valorile Uniunii Europene și funcționarea instituțiilor acesteia.

 

 • Miercuri, 10 mai a.c., a avut loc la Liceul Tehnologic „Ion Podaru” din Ovidiu al doilea seminar de informare din cadrul proiectului „Uniunea Europeană mai aproape de elevi”. Următorul și ultimul eveniment va avea loc pe 17 mai în Mangalia, la Liceul Teoretic „Callatis”.

 

 • Joi, 11 mai a.c., președintele AEC, Constantin-Alexandru Manda, a participat alături de vicepreședintele Roxana-Maria Chirițoiu, la invitația domnului Klaus-Werner Iohannis, Președintele României, la recepția organizată la Palatul Cotroceni, cu ocazia Zilei Europei și în cinstea celor 10 ani de apartenență a țării noastre la Uniunea Europeană. La eveniment a participat și domnul Jean-Claude Juncker, președintele Comisiei Europene.

 

 • Vineri, 12 mai a.c., o delegație condusă de președintele AEC s-a întâlnit la Prefectura Constanța cu domnul Adrian-Viorel Nicolaescu, prefectul Județului Constanța. Tema principală a discuției a fost situația acordării burselor școlare în județul Constanța. În urma demersurilor Asociației Elevilor din Constanța, cu sprijinul Instituției Prefectului, de la începutul anului și până în prezent 27 de primării au început să respecte legea și să acorde burse școlare elevilor, numărul total fiind acum de 34. AEC va continua demersurile, până când în toate cele 70 de localități ale județului se va respecta legea și tuturor elevilor le va fi respectat acest drept. La întâlnire au mai participat din partea AEC: Alex-Nicolae Burghelia și Oana-Ana-Maria Mardare, vicepreședinți.

 

BIROUL DE PRESĂ AL ASOCIAȚIEI ELEVILOR DIN CONSTANȚA

AEC își mărește echipa! Aplică pentru Biroul de presă și IT

Asociația Elevilor din Constanța este o organizație neguvernamentală înființată și condusă de elevi, care reprezintă drepturile și interesele elevilor din județul Constanța și dorește să îmbunătățească sistemul educațional din România. Biroul de presă și IT al Asociației Elevilor din Constanța caută, cu această ocazie, noi colegi. Mai jos găsești mai multe detalii și cerințe despre posturile vacante.

De ce sa fii voluntar în Biroul de presă și IT al #AEC?

 • pentru a contribui la dezvoltarea mișcării de reprezentare a elevilor și îmbunătățirea sistemului educațional românesc;
 • pentru a lucru într-o echipă, unde vei cunoaște oameni pasionați și competenți, care îți va permite să îți îmbunătățești abilitațile
 • pentru ca este o super oportunitate de dezvoltare personala;

WebDesigner

Cerințe:

 • Cunoștințe medii/avansate de Adobe Photoshop și/sau minime de Adobe Illustrator
 • Bun cunoscător în materie de grafică digitală
 • Persoană creativă și capabilă să învețe lucruri noi

Editor Foto-Video

Cerințe:

 • Cunoștințe medii de Adobe Photoshop și/sau Adobe Lightroom, precum și de Cunoștințe medii de Adobe Premiere sau alt software pentru editare video
 • Bun cunoscător în materie de design / fotografie/film
 • Persoană creativă și capabilă să învețe lucruri noi

WebDeveloper

Cerințe:

 • Cunoștințe solide de HTML și CSS
 • Cunoștințe medii/avansate de PHP și MySQL
 • Experiență cu WordPress
 • Persoană creativă și capabilă să învețe lucruri noi

Pentru a aplica, te rugăm să trimiți un e-mail la alexchirea@asociatiaelevilor.ro, până pe 17 februarie 2017, în care să te prezinți și să atașezi rezolvarea temei/temelor de mai jos.

Temă WebDesigner

Realizează o copertă pentru pagina de facebook AEC. Imaginea trebuie să includă sigla AEC, numele asociației și motto-ul ei (,,… Ne cunoaștem drepturile și luptăm pentru ele!”). Se poate folosi orice imagine de pe site-ul AEC (asociatiaelevilor.ro) sau de pe pagina de facebook AEC (facebook.com/aeconstanta). Atașează și si sursa pentru a dovedi ca sunt facute de tine.

Temă Editor Foto-Video

Este nevoie doar să trimiți cateva din lucrarile tale., insotite de sursa pentru a dovedi că sunt originale.

Tema WebDeveloper

Este nevoie sa trimiți cateva link-uri catre lucrarie tale. Te rugăm în subsolul primei pagini să introduci “(c) numele tău”.

AEC și-a ales doi noi vicepreședinți

Sâmbătă, 10 decembrie a.c., în cadrul ședinței Adunării Generale a Asociației Elevilor din Constanța au avut loc alegerile pentru cele două funcții vacante de vicepreședinte din Biroul de Conducere al organizației reprezentative a elevilor din județul Constanța. În urma procesului electoral, candidații care au întrunit cel mai mare număr de voturi sunt:

 • Oana-Ana-Maria Mardare – clasa a X-a la Liceul Teoretic „Traian”, specializarea științe ale naturii;
 • Sadri Sali – clasa a XI-a la Colegiul Național „Mircea cel Bătrân”, specializarea științe ale naturii, bilingv franceză;

Ana și Sadri completează echipa de conducere a Asociației Elevilor din Constanța din mandatul iunie 2016-iunie 2017, care este compusă și din: Constantin-Alexandru Manda, Alex-Nicolae Burghelia, Ștefan-Cristian Peltea, Roxana-Maria Chirițoiu și Geanina-Maria Bostan.

„Le urez bine au venit la bord Anei și lui Sadri pentru a doua jumătate a mandatului 2016-2017. Prezența lor în echipă este un plus pentru activitatea de reprezentare a drepturilor și intereselor elevilor din județul din Constanța. În perioada următoare vom face o radiografie a anului 2016 și ne vom stabili prioritățile pe termen scurt și mediu. Îi asigur pe toți elevii din județul Constanța că și în anul 2017 AEC le va apăra drepturile și interesele comune și se va lupta pentru rezultate precum: creșterea burselor în municipiul Constanța; acordarea burselor în cât mai multe localități din județ, asigurarea pazei de către autoritățile locale, creșterea sumelor acordate pentru cheltuieli materiale cu bunuri și servicii etc.” a declarat Constantin-Alexandru Manda, președintele Asociației Elevilor din Constanța.

Un nou Birou de Conducere la Asociația Elevilor din Constanța

Ieri, 28.05. a.c., a avut loc, la Universitatea „Ovidius” din Constanța, ședința Adunării Generale a Asociației Elevilor din Constanța, prilejuită de desfășurarea alegerilor anuale pentru Biroul de Conducere al Asociației.

Noul Birou de Conducere al AEC va fi format, în mandatul 2016-2017, din:

 • Constantin-Alexandru Manda – președinte, elev în clasa a X-a la Colegiul Național „Mihai Eminescu”;
 • Ștefan-Cristian Peltea – vicepreședinte, elev în clasa a XI-a la Colegiul Național „Mihai Eminescu”;
 • Roxana-Maria Chirițoiu – vicepreședinte, elevă în clasa a XI-a la Liceul Teoretic „Callatis”;
 • Geanina-Maria Bostan – vicepreședinte, elevă în clasa a X-a la Liceul Teoretic „George Călinescu”;
 • Sorina-Lavinia Urzică – vicepreședinte, elevă în clasa a XI-a la Colegiul Național de Arte „Regina Maria”;
 • Alex-Nicolae Burghelia – vicepreședinte, elev în clasa a XI-a la Colegiul Național „Mihai Eminescu”.

„Principalul obiectiv al acestui mandat este obținerea decontării integrale a navetei, pentru elevii care învață în altă localitate decât cea de domiciliu, acesta fiind un factor care va ajuta în mod direct la scăderea părăsirii timpurii a școlii. Din 2013, de când a fost plafonată naveta elevilor, și până acum, abandonul școlar a crescut cu aproape 2%, conform Eurostat, ajungând acum la 19,1%. O altă prioritate este asigurarea accesului liber la educație pentru elevii din județul Constanța. Peste trei sferturi din autoritățile locale din județul Constanța nu asigură paza unităților de învățământ, obligație avută prin legea educației, astfel elevii fiind nevoiți să plătească din buzunarul propriu. De asemenea, îmi doresc ca până la finalul mandatului în cât mai multe localități din județ să se respecte legea și să acorde burse școlare, în prezent, din datele avute, doar în aproximativ 20 din 70 de localități respectându-se această obligație legală. AEC va continua să fie un actor în procesul de reformare a sistemului educațional și un apărător real al drepturilor și intereselor comune ale elevilor din județul Constanța” a declarat Constantin-Alexandru Manda, președintele Asociației Elevilor din Constanța.

13335564_1014426701981492_641717513299292077_n