AEC reclamă lipsurile învățământului constănțean în ceea ce privește asigurarea accesului la educație pentru toți copiii în anul școlar 2018-2019!

Asociația Elevilor din Constanța (AEC) a lansat vineri, 11 octombrie a.c., în cadrul unei conferințe de presă, a patra ediție a studiului Indexul accesului la educație al elevilor [din județul Constanța, o analiză holistică, cantitativă și calitativă privind gradul și modul în care autoritățile locale își respectă obligațiile legale privind asigurarea accesului echitabil, gratuit și universal la educație pentru toți copiii.

Anul acesta, cercetarea s-a bazat pe 9 indicatori calitativi și cantitativi, legați în exclusivitate de asigurarea accesului liber la educație pentru toți copiii, fiecare reprezentând o obligație legală a primăriilor, conform art. 105 din Legea educației naționale, iar unul fiind un indicator referitor la măsuri suplimentare obligațiilor legale:

  1. Alocarea de fonduri pentru investiții și reparații capital
  2. Existența unor investiții în consolidări și reparații în ceea ce privește infrastructura școlară    .
  3. Acordarea burselor școlare pentru elevi
  4. Cuantumul burselor școlare acordate.
  5. Asigurarea cheltuielilor privind paza unității de învățământ din bugetul local
  6. Alocarea de fonduri pentru subvenții la internate și cantine
  7. Alocarea de fonduri pentru sprijinirea participării elevilor la concursuri școlare și activități extracurriculare
  8. Alocarea de fonduri pentru cheltuielile materiale cu bunuri și serivicii ale școlilor
  9. Asigurarea de alte facilități pentru elevi.

Rezultatele agregate ale studiului ne arată că 24 de unități administrativ teritoriale au eșuat în a obține media minimă de trecere pentru studiu, de 5 puncte, demonstrând dezinteres puternic față de educația din localitățile respective, dar și față de elevii care se străduiesc zilnic să ajungă la școală prin forțele proprii, în absența unui ajutor suficient din partea celor ce ar trebui, de fapt, să îi sprijine. Astfel, în ordinea punctajelor descrescătoare a punctajelor, UAT-urile corigente la asigurarea accesului liber la educație sunt: Comuna Cerchezu, Comuna Saraiu, Comuna Vulturu, Municipiul Constanța, Comuna Cogealac, Comuna Crucea, Municipiul Medgidia, Comuna Topraisar, Orașul Harsova, Comuna Dobromir, Comuna Aliman, Comuna Gârliciu, Comuna Mihail Kogălniceanu, Orașul Negru Vodă, Comuna Dumbraveni, Comuna Mereni, Comuna Amzacea, Comuna Agigea, Comuna Corbu, Comuna Lipnița, Oltina Comuna, Comuna Târgușor, Comuna Ciobanu, Comuna Ostrov.

Media generală a județului a crescut de la 3.81, în anul școlar 2017-2018, la 5.37, anul acesta. Printre cauze identificăm atât numărul mai mare de răspunsuri primite anul acesta, dar și efectele pe care studiul Indexul accesului la educație le are, încercând să genereze o cultură a responsabilității publice din partea autorităților locale, aducând în atenția publică derapajele pe care primarii le au în gestionarea fondurilor UAT pentru asigurarea accesului liber la educație.

Dorim, în acest sens, să felicităm primarul Comunei Peștera, Marius-Liviu Petre, pentru rezultatele avute de UAT-ul pe care îl conduce, acesta ridicându-se cu 11 poziții în clasament față de anul trecut și ocupând prima poziție anul acesta, cu un puncta de 8.68. Administrația locală a comunei asigură toate măsurile necesare astfel încât accesul liber la educație al elevilor să fie facilitat, nota fiind scăzută doar de cuantumurile burselor, acestea neîndeplinind valorile de referință stabilite de AEC în funcție de salariul minim pe economie.

Un caz special este, totuși, în cazul Municipiului Constanța, unde funcționarii publici au continuat tradiția de a arăta dezinteres față de transparența decizională, nerăspunzând în totalitate solicitării de informații de interes public formulată de AEC, ci doar parțial, astfel că membrii grupului de lucru au fost nevoiți să evalueze strict informațiile primite.


În situații de lipsă de transparență se află și alte 6 UAT-uri din județul Constanța, AEC fiind nevoită să inițieze 7 acțiuni în instanță la Tribunalul Constanța din cauza lipsei unui răspuns la cererile formulate de AEC după termenul legal de 30 de zile. Astfel, în data de 12 august AEC a chemat în instanță primarul Orașului Eforie, Robert Șerban, primarul comunei Cuza Vodă, Viorel Dulgheru, primarul Comunei Seimeni, Șerban Mitică, primarul Comunei Lipnița, Florin Crăciun, primarul Comunei Ciocârlia, Traian Dragomir, dar și primarul Comunei Limanu, Daniel Gheorghe Georgescu, fapt ce a reprezentat o surpriză având în vedere că UAT Limanu a ocupat primul loc în clasament anul trecut. Ca urmare a acțiunilor în instanță, primarii comunelor Cuza Vodă, Lipnița, Limanu și Seimeni au trimis răspunsurile la cererile intentate de AEC prin întâmpinările depuse la dosar. UAT Ciocârlia nu a depus încă o întâmpinare, termenul limită fiind deja depășit.

În cazul Orașului Eforie, situația este una mai specială, având în vedere faptul că primarul a refuzat vehement să ne răspundă la cerere, chiar și în întâmpinarea depusă la dosar, argumentând că ar trebui să ne adresăm școlilor și că informațiile cerute de noi sunt de măsură să prejudicieze măsurile de protecție a tinerilor. Cu toate acestea, în data de 8 octombrie, Tribunalul Constanța a admis cererea formulată de către AEC (dosarul 4719/118/2019), obligând primarul, Robert Șerban, să ne comunice informațiile.

Astfel, în perioada ce urmează, Asociația Elevilor din Constanța invită toți primarii din județul Constanța să se consulte cu reprezentanții unităților de învățământ din teritoriu, cu actorii educaționali și să identifice problemele existente, precum și soluțiile urgente ce trebuie luate. În caz contrar, vom asista la declinul comunităților mici din județ, ca urmare a degradării forței de muncă prin lipsă de educație, precum și a culturii din acestea.

Studiul poate fi consultat aici:

https://asociatiaelevilor.ro/wp-content/uploads/2019/10/Indexul-accesului-la-educa%C8%9Bie-2018-2019.pdf


Publicat

în

de către

Etichete:

Comentarii

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *