Asociația Elevilor din Constanța solicită președintelui CJC, Marius-Horia Țuțuianu, să își țină promisiunile în legătură cu transportul elevilor!

Asociația Elevilor din Constanța solicită ferm președintelui Consiliului Județean Constanța să își respecte promisiunile făcute în mod public în repetate rânduri față de acordarea reducerilor pentru elevi la transportul județean, odată cu intrarea în vigoare a OMEN 4223/2019 și Ordinelor președintelui ANRSC 131/2019 și 134/2019.

Încă din vara anului trecut, Asociația Elevilor din Constanța a solicitat Consiliului Județean Constanța să aprobe o hotărâre de consiliu județean prin care să acorde elevilor reducerile cu care sunt îndreptățiți de prevederile art. 84, alin. (1) și (2) ale Legii educației naționale nr. 1/2011, dat fiind faptul că autoritatea județeană este singura în măsură să subvenționeze operatorii de transport în trafic județean pentru îndeplinirea obligației de a acorda reduceri.

După mai multe solicitări fără vreo reacție din partea conducerii Consiliului Județean, AEC a intentat o acțiune în instanță împotriva autorității, la Tribunalul Constanța, în data de 23 august. În cadrul procesului, reprezentanții CJC au invocat, în apărarea lor, Hotărârea Guvernului nr. 309/1996 și Ordinul Ministrului Învățământului nr. 4055/1996. Aceste două acte normative se aflau în contradicție cu Legea 1/2011,  motiv pentru care AEC a început demersurile pentru a obține abrogarea lor.

La finalul anului 2018 a intrat în vigoare Legea 328/2018, pentru modificarea Legii serviciilor publice de transport persoane în unitățile administrativ-teritoriale nr. 92/2007, prin care au fost introduse două noi articole ce au natura de a clarifica cui îi revine responsabilitatea de acordare a acestor reduceri pentru elevi și studenți.

Articolul 19^1

În relația cu călătorii, autoritățile administrației publice locale pot acorda, prin hotărâri ale autorităților deliberative ale administrației publice locale, facilități de transport elevilor, studenților, ucenicilor și anumitor categorii de persoane defavorizate stabilite potrivit legii.

Articolul 42

(4) Subvenția pentru facilitățile prevăzute la art. 19^1 se acordă operatorului de transport public din bugetul local pentru transportul local și din bugetul județean pentru transportul județean, în condițiile legii.”

Deși aceste două norme indică posibilitatea autorității de a acorda reduceri, obligația este una corelativă dreptului elevilor prevăzut de Legea 1/2011.

La acel moment, în urma protestelor AEC din data de 10, respectiv 11 ianuarie, președintele CJC, Marius-Horia Țuțuianu și administratorul public al județului, Mirela Matichescu, au declarat că reducerile pentru elevi vor fi acordate de îndată ce vor apărea normele de aplicare ale Legii 328/2018, privind modelul cadru de contract de delegare a gestiunii serviciului public de transport și normele tarifare. Norme intrate în vigoare prin intermediul Ordinelor președintelui Autorității Naționale de Reglementare a Serviciilor Comunitare nr. 131/2019 și 134/2014. Aceste norme prevăd, la rândul lor, faptul că elevii beneficiază de reduceri la transport: art. 17, alin. (2) din Ordinul 134/2019.

„Articolul 17

(1) Operatorii de transport/Transportatorii autorizați care prestează servicii publice compensate de transport beneficiază de compensații de la bugetul de stat, bugetele locale și ale altor instituții, după caz, calculate în conformitate cu prevederile art. 15 alin. (3) din prezentele norme-cadru.

(2) Categoriile de persoane beneficiare ale tarifelor de călătorie cu valoare redusă și gratuități sunt: elevii, studenții, donatorii onorifici, pensionarii și alte categorii de călători, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.”

Mai mult decât atât, în data de ieri a fost publicat în Monitorul Oficial Ordinul Ministrului Educației Naționale nr. 4223/2019, prin care a fost abrogat OMI 4055/1996, ca urmare a negocierilor reprezentanților AEC cu reprezentanții Ministerului Educației. Astfel abrogarea acestui ordin întărește teza AEC, anume că ține, într-adevăr, de responsabilitatea Consiliului Județean Constanța să acorde aceste reduceri, nu a primăriilor, așa cum reprezentanții autorității au declarat în mai multe rânduri.

Cu toate acestea, reprezentanții autorității județene au continuat să ignore dreptul elevilor de a beneficia de reduceri la transportul în comun, considerând, probabil, că acest fapt nu reprezintă o problemă, astfel privând de dreptul la educație un număr semnificativ de elevi ce nu își pot permite achiziționarea abonamentelor de transport.

Solicităm președintelui Consiliului Județean Constanța, Marius-Horia Țuțuianu, să înceteze sfidarea și bătaia de joc la adresa elevilor și ca în proxima ședință de Consiliu Județean să introducă pe ordinea de zi o hotărâre privind acordarea de reduceri pentru elevi și studenți la transportul județean.

„Acest demers își are începutul în data de 20 iunie 2018, când a fost trimisă prima adresă către Consiliul Județean Constanța. De atunci, au existat negocieri, contraziceri, proteste, un proces, dar ce a rămas constant în toată această luptă este nepăsarea, dezinteresul autorităților față de elevii din acest județ. De prea mult timp elevii au fost privați de drepturile lor, de prea mult timp elevii sunt nevoiți să abandoneze școala pentru că, pe lângă faptul că au ghinionul de a se naște într-un grup social dezavantajat, mai au și ghinionul de a trăi într-un județ unde conducerea Consiliului Județean Constanța prezintă o atitudine batjocoritoare la adresa lor. Timp de prea mult timp legea a fost încălcată, vorbim de 8 ani de zile. E momentul ca persoanele din conducerea instituției să își asume responsabilitatea de a rezolva această problemă.” – a declarat Andrei-Mihai Tănase, președinte AEC.


Publicat

în

de către

Etichete:

Comentarii

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *