Asociațiile de elevi din România condamnă neglijența directorilor și inspectorului școlar general al județului Brașov referitor la ”Fenomenul Brașov”!

În spațiul public au apărut recent informații referitor la trei licee din municipiul Brașov (Colegiului Național ”Andrei Șaguna”, Colegiului Național Dr. Ioan Meșota și Colegiului Național de Informatică ”Grigore Moisil”), care prin regulamentele de ordine interioară condiționează continuarea studiilor acestora, astfel obligând elevii să se transfere la un alt liceu dacă nu obțin media necesară. Asociațiile de elevi din România condamnă ferm neglijența Inspectoratului Școlar Județean Brașov și a directorilor unităților de învățământ, fiind solidare cu elevii din județul Brașov.

Dorim să atragem, în primul rând, atenția asupra faptului că orice prevedere care limitează accesul liber la educație al elevilor constituie un atentat la principiul echității care, conform art. 3, lit. a) din Legea educației naționale nr. 1/2011, este unul din fundamentele pe care se constituie sistemul de învățământ românesc. Astfel, „debarasarea” de elevii care nu reușesc să atingă o anumită performanță nu reprezintă, în fapt, decât perpetuarea mentalității elitismului în sistemul de învățământ, o mentalitate toxică ce se concentrează în mod expres pe elevii ce obțin premii la olimpiade și concursuri, respectiv medii foarte mari, fără a  încerca sprijinirea elevilor ce au deficiențe de învățare, conform art. 72, alin. 2 din Legea educației, și ajutarea lor în a-și remedia situația.

Considerăm totodată că reglementările introduse în regulamentele de ordine internă ale liceelor denotă o interpretare eronată a directorilor față de scopul evaluării și notării, acesta nefiind efectuarea unei filtrări în sistem și ierarhizarea elevilor în funcție de capacitățile intelectuale, ci analizarea situațiilor unde elevii nu și-au însușit anumite competențe și cunoștințe pentru ca ulterior activitatea de predare-învățare să fie eficientizată.

Atragem atenția că prevederile acestor regulamente reprezintă și încălcarea legislației în vigoare. Mai exact, Regulamentul de Organizare și Funcționare al Unităților de Învățământ Preuniversitar instituie la art. 148  dreptul elevilor de a se transfera la o altă unitate de învățământ. Or, exercitarea unui drept reprezintă o opțiune a cetățenilor, iar dacă elevii nu își doresc să se transfere, ei nu pot fi în niciun fel constrânși.

Totodată, ne exprimăm profunda îngrijorare privind atitudinea inspectorului școlar general al județului Brașov care a declarat pentru o publicație online următoarele:

este un regulament intern pe care școlile l-au stabilit în Consiliul de Administrație și, în condițiile în care acel regulament este semnat de părțile implicate, cred că el devine obligatoriu. Sunt colegii care au performanță și care, pentru a-și menține ștacheta așa cum și-au propus, au impus aceste medii pentru a putea rămâne. […] fiecare unitate școlară are acest regulament intern și fiecare unitate poate stabili condiții legate de activitatea pe care o desfășoară, de rezultatele pe care și le doresc. Sunt ținte pe care și le-au stabilit și sunt indicatori de management și nu cred că ar trebui să privim lucrurile din perspectiva segregării. Dacă acel copil nu poate face față targetului stabilit, el este îndrumat spre o altă unitate școlară. Acest lucru se întâmplă și cu consultarea unui psiholog

Referitor la cele de mai sus, facem următoarele precizări:

    • Regulamentele de ordine internă ale unităților de învățământ trebuie întocmite în conformitate cu legislația în vigoare, ele fiind realizate în baza ROFUIP. Pe cale de consecință, orice regulament care încalcă un act normativ superior poate fi acționat în instanță pentru anulare
    • Chiar dacă părinții au semnat un contract, acesta nu este obligatoriu pentru părți dacă nu respectă legile în vigoare, simpla înțelegere a părților neputându-se abate de la acestea.
    • Soluția pentru un elev care „nu poate face față targetului stabilitnu este excluderea lui din unitatea de învățământ în cauză, acest fapt contribuind la segregarea deja existentă între liceele considerate „de elită” și restul liceelor. Această situație află în totală opozanță cu principiul echității, iar fiecare școală ar trebui să aibă capacitatea de a asigura același nivel de învățare pentru elevi, iar în cazul existenței deficiențelor, să se pună accent pe remedierea lor.

Pe cale de consecință, solicităm public Ministerului Educației Naționale să trimită corpul de control pentru cercetarea ISJ Brașov și a celor trei licee implicate. Totodată, solicităm Parchetului de pe lângă Judecătoria Brașov să dispună începerea cercetărilor inspectorului școlar general pentru infracțiunea de abuz în serviciu.

Tragem un semnal de alarmă pentru toate unitățile de învățământ din țară ce adoptă această practică le recomandăm să înceapă de îndată să ia măsuri pentru intrarea în legalitate.


Publicat

în

de către

Etichete:

Comentarii

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *