Asociația Elevilor din Constanța atrage atenția Consiliului Județean Constanța asupra noutăților legislative!

Miercuri, 21 noiembrie, Camera Deputaților a adoptat un proiect legislativ ce avea ca obiect modificarea Legii transportului, în scopul simplificării și explicitării cadrului legislativ. Printre modificările aduse Legii, se regăsesc două care arată faptul că AEC a avut dreptate, iar Consiliul Județean a fost și este responsabil să subvenționeze transportul județean al elevilor.

Asociația Elevilor din Constanța se află, încă din iunie, în demersuri pentru a determina Consiliul Județean Constanța să își respecte obligațiile în ceea ce privește subvenționarea transportului județean pentru elevi. Art. 84, alin. 1 din Legea educației prevede că elevii beneficiază de tarif redus cu 50% la transportul local în comun. Transportul local, așa cum este definit în Legea 92/2007, reprezintă atât transportul în interiorul localităților, cât și cel județean (între localități). Discuțiile au fost purtate pe parcursul mai multor luni, reprezentanții autorităților ridicând diferite motive pentru a nu acorda aceste reduceri, printre cele mai vocale fiind acela că responsabilitatea acordării subvențiilor nu este a lor, ci a primăriilor.

În sensul clarificării, Legea transportului a fost modificată după cum urmează:

”După articolul 19 se introduce un nou articol, articolul 191 cu următorul cuprins:

Art. 191 – În relația cu călătorii, autoritățile administrației publice locale pot acorda, prin hotărâri ale autorităților deliberative ale administrației publice locale, facilități de transport elevilor, studenților, ucenicilor și anumitor categorii de persoane defavorizate stabilite potrivit legii.

La articolul 42 după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4) cu următorul cuprins:

(4) Subvenția pentru facilitățile prevăzute la art. 191 se acordă operatorului de transport public din bugetul local pentru transportul local și din bugetul județean pentru transportul județean, în condițiile legii.” ”

Atragem atenția asupra faptului că, după promulgarea legii, situația va deveni foarte simplă, deloc interpretabilă, iar Consiliul Județean Constanța nu va mai avea nicio scuză pentru a nega drepturile elevilor. Modificarea legii în acest sens arată că intenția legiuitorului a fost de la început să reglementeze obligativitatea autorităților locale județene de a acorda subvenții pentru reducerile elevilor.

Astfel, somăm public Președintelui Consiliului Județean Constanța să modifice ordinea de zi a ședinței din data de 26 noiembrie a.c., în sensul inițierii unui proiect de hotărâre privind acordarea reducerilor de 50% pentru elevi și studenți, respectiv 100% pentru elevii și studenții orfani, astfel dând dovadă de responsabilitate, măcar în al doisprezecelea ceas. În caz contrar, Asociația Elevilor din Constanța va continua acțiunea în instanță inițiată în luna august împotriva CJC, urmând ca acesta să fie obligat la emiterea hotărârii de către instanță.

 

                     BIROUL DE PRESĂ AL ASOCIAȚIEI ELEVILOR DIN CONSTANȚA


Publicat

în

de către

Comentarii

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *