AEC se declară îngrijorată de situația petrecută la Liceul Greco-Catolic „Inochentie Micu” din Cluj-Napoca

Asociația Elevilor din Constanța (AEC) se declară profund îngrijorată de situația petrecută la Liceul Greco-Catolic            „Inochentie Micu” din Cluj-Napoca. Conform informațiilor apărute în presă și pe rețelele de socializare, mai mulți elevi au fost dați afară din sala de clasă de directorul unității, deoarece aveau păr lung sau barbă.

Întâmplarea petrecută este nelegală, fiind încălcate o serie de norme prevăzute de Statutul Elevului, codul drepturilor și îndatoririlor elevilor. Conform art. 14, lit. c), ținuta sau lipsa elementelor de identificare nu pot constitui motiv pentru refuzarea accesului elevului în perimetrul unității de învățământ. În același timp, conform art. 16, alin. (1) elevii pot fi sancționați doar conform prevederilor Statutului Elevului, nefiind permisă instituirea de către unitățile de învățământ a altor sancțiuni. Eliminarea de la cursuri nu este o sancțiune prevăzută de Statutul Elevului, aceasta reprezentând o atitudine învechită, care încalcă accesul la educație al beneficiarilor. De asemenea, considerăm faptul că elevii sancționați au fost supuși unei discriminări, fiindu-le încălcat totodată dreptul la „respectarea imaginii, demnității și personalității proprii”, consființit de art. 6, alin. (2) din Statutul Elevului.

În declarațiile publice, directorul unității s-a prevalat de prevederile regulamentului intern. Atragem atenția asupra faptului că Regulamentul de Ordine Interioară al unei unități de învățământ, act adoptat de Consiliul de administrație, are o forță juridică inferioară oricăror altor acte normative, așadar prevederile acestuia nu pot fi contrare celor din Statutul Elevului, ordin de ministru, sau celor ale legii educației.

Considerăm imperioasă în acest moment demararea unei verificări din partea corpului de control al ministrului Educației și a instituțiilor abilitate, precum și abrogarea imediată a prevederilor regulamentului intern aflate în contradicție cu legile în vigoare.

Asociația Elevilor din Constanță se declară solidară cu elevii clujeni aflați în această situație și ne asumăm faptul că, la cererea acestora, le vom acorda sprijin și consultanță, în vederea anulării în instanță a prevederilor din regulament, care încalcă Statutul Elevului.

            „Situația petrecută la Cluj-Napoca reprezintă o încălcare gravă a drepturilor elevilor, iar în cazul în care nu vom asista la o intervenție fermă a Ministerului Educației Naționale și la demiterea directorului în cauză vom fi martorii unui precedent periculos. Asociația Elevilor din Constanța a fost partener de dialog al MEN în aprobarea Statutului Elevului, iar ca persoană aflată în prima linie a negocierilor sunt siderat de atitudinea pe care unii profesorii și unii manageri de unități de învățământ o au față de acest document, ignorându-i litera și spiritul și refuzând punerea sa în aplicare. Prin Constituție, în România respectarea legilor este obligatorie, iar cazul din Cluj, în care un regulament intern conține prevederi care încalcă norme superioare, nu este, din păcate, unul singular.” a declarat Constantin-Alexandru Manda, președintele Asociației Elevilor din Constanța.

BIROUL DE PRESĂ AL ASOCIAȚIEI ELEVILOR DIN CONSTANȚA

Asociația Elevilor din Constanța (AEC) este prima asociație reprezentativă independentă a elevilor, cu personalitate juridică, apărută în România, fiind înființată în anul 2013 din dorința de a exista o organizație independentă, condusă de elevi, care să reprezinte drepturile și interesele elevilor. De-a lungul timpului, AEC s-a remarcat ca un actor implicat în sistemul educațional, la nivel local și național, aducând plus valoare prin rezultatele obținute pentru elevii din județul Constanța și din România. Mai multe informații sunt disponibile pe site-ul nostru – www.asociatiaelevilor.ro.


Publicat

în

de către

Comentarii

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *