Codul Etic din Educație

Asociația Elevilor din Constanța salută demersurile facute de către Ministerul Educației Naționale privind implementarea unui Cod de Etică în învățământ.

Acest proiect a fost inițiat în urma cu câțiva ani, însă s-a oprit la stadiul de proiect, pentru că prioritate a avut Strategia anticorupție în educație, aprobată in 2013. Strategia face referire la Codul etic pentru învățământul preuniversitar, Codul de referință al eticii și deontologiei universitare, precum și la monitorizarea activității Consiliului Național de Etică pentru învățământul Preuniversitar și a Consiliului de etică și management universitar.

Asociația Elevilor din Constanța consideră necesară masura de introducere a codul de etică al profesorului si că acesta trebuie modificat și adaptat în funcție de problemele semnalate impreună cu sindicatele ce îi reprezintă, tinând cont de propunerile și amendamentele acestora.

De asemenea, privnd drepturile și îndatoririle elevilor, condiserăm ca trebuie să existe într-un document separat, statutul elevului, pentru că așa cere Legea Educației Naționale aprobată în 2011 conform Art.80, alin.(2) din Legea nr.1/ 2011, Ministerul Educației Naţionale împreună cu Consiliul

Național al Elevilor și organizațiile guvernamentale și nonguvernamentale reprezentative, elaborează un statut în care sunt prevăzute drepturile și îndatoririle elevilor, care se aprobă prin ordin al ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului. În baza acestui statut, fiecare unitate de învățământ își elaborează regulamentul școlar propriu

Subliniem faptul că ambele documente sunt foarte importante pentru îmbunătățirea sistemului educațional dar din păcate aprobarea lor este amânată de câțiva ani, fapt ce a creat multe probleme la nivelul unităților de învățământ preuniversitar, fiecare unitate stabilindu-și un regulament de ordine interioara respectand in același timp Regulamentul de Ordine și Funcționare al Unităților de Învățământ Preuniversitar.

În calitate de structură reprezentativă a beneficiarilor direcți ai sistemului educațional, elevii, solicităm interesul ministerului pentru aceste două documente foarte importante pentru actorii sistemului educațional.


Publicat

în

de către

Etichete:

Comentarii

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *